Hrobka patriarchů v Hebronu -
Staré město Hebronu -