Translidé dostanou nové diplomy. Budou je muset vydávat vysoké školy

NOVÉ DIPLOMY PRO TRANSLIDI

Translidé dostanou nové diplomy. Budou je muset vydávat vysoké školy
Vysoké školy budou muset vydávat nový diplom svým absolventům, kteří podstoupili změnu pohlaví a kteří o doklad s novým jménem požádají. Počítá s tím návrh novely zákona o vysokých školách. Dosud nebyl postup změny diplomů v takových případech v zákoně stanovený. Foto: Shutterstock
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Vysoké školy budou muset vydávat nový diplom svým absolventům, kteří podstoupili změnu pohlaví a kteří o doklad s novým jménem požádají. Počítá s tím návrh novely zákona o vysokých školách. Dosud nebyl postup změny diplomů v takových případech v zákoně stanovený, a mnohdy se tak univerzity podle resortů zdráhají nové diplomy vydávat. Na návrhu vysokoškolského zákona spolupracuje ministerstvo školství (MŠMT) pod vedením Vladimíra Balaše (STAN) s ministryní pro vědu Helenou Langšádlovou (TOP 09). Novela, kterou mohou instituce připomínkovat do 8. března, má za cíl zlepšit podmínky pro studující i pro vysoké školy.

"Úprava reaguje na ztíženou situaci osob po změně pohlaví při prokazování získaného vzdělání prostřednictvím dokladů o vzdělání získaných před změnou pohlaví. Vysokým školám explicitně stanovuje povinnost vydávat na žádost dotčené osoby nový diplom obsahující aktuální údaje o této osobě," píše se v důvodové zprávě.

Úprava má podle úřadů přispět k rovnému zacházení se studenty a absolventy a minimalizovat diskriminaci translidí při prokazování se původními doklady o vzdělání. V současné době, kdy není poskytování diplomů s jiným jménem v zákoně ošetřeno, docházelo k situacím, kdy vysoká škola upravený doklad odmítala vydat.

V případě schválení novely bude pro univerzity vydávání nových diplomů s upravenými údaji od ledna 2024 povinné. Pro vystavení nového diplomu bude stačit, když absolvent škole nebo fakultě prokáže změnu jména nebo rodného čísla. Za vystavení nového dokladu zaplatí poplatek nejvýše 1000 korun.

Podle předkladatelů návrhu novely je pro osobu, která prošla změnou pohlaví, vydání diplomu s novým jménem a rodným číslem zásadním krokem pro další životní dráhu. „V případě, že by taková osoba byla nucena nadále se prokazovat původním diplomem, docházelo by např. při přijímacích řízeních k okamžitému, a ne vždy žádoucímu coming outu, který může takové osobě významným způsobem ztížit postavení na trhu práce,“ upozorňují resorty.

Na to, že některé vysoké školy diplomů se změněnými osobními údaji nevydávají, upozorňovala například bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Naopak například na ČVUT není výměna diplomu za dokument s jinými osobními údaji problém. Podle metodického pokynu z roku 2021 musí absolvent diplom s původním jménem vrátit a dostane nový. Pokud žadatel o změnu dokumentu původní diplom například kvůli jeho ztrátě vrátit nemůže, sepíše čestné prohlášení.

Návrh novely vysokoškolského zákona se věnuje rovněž udělování sociálních stipendií, které by tak mělo být dostupné více lidem, a úpravě podmínek pro uchazeče o studium na univerzitě a studenty se specifickými potřebami. Upravuje také poplatky za studium v cizím jazyce, stipendia pro doktorandy a přestupy studentů mezi studijními programy.

Počet lidí, kteří žádají o změnu pohlaví, podle odborníků roste. Zatímco v roce 2013 schválila speciální komise ministerstva zdravotnictví 47 žádostí o změnu pohlaví, v roce 2021 jich bylo 195. O schválení operačních zákroků souvisejících s přeměnou pohlaví požádalo mezi lety 2013 a 2021 v Česku 1095 osob.

Sdílet: