Obtěžování studentek řeší i Univerzita Karlova, zřídila speciální komisi

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ

Obtěžování studentek řeší i Univerzita Karlova, zřídila speciální komisiAKTUALIZOVÁNO
Na Univerzitě Karlově zřizují kvůli sexuálnímu obtěžování studentek komisi. Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Na Univerzitě Karlově z rozhodnutí rektorky Mileny Králíčkové vznikla podle mluvčího UK Václava Hájka komise, která má doporučit další postup ohledně podezření na obtěžování studentek Fakulty humanitních studií ze strany některých vyučujících. Rada Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR na webu uvedla, že se podezřením z nevhodného chování ředitele ústavu Miroslava Vaňka a jeho zástupce Pavla Mückeho vůči studentkám zabývala v pondělí a příští týden ho bude řešit s dozorčí radou ústavu. Podle rady Mücke podal na funkci ve vedení ústavu rezignaci a mluvčí UK na webu uvedl, že pedagogové nyní nemohou na fakultě přednášet ani zkoušet. Na případ možného sexuálního obtěžování na fakultě v úterý upozornil deník Právo.

„Rada (Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR) považuje zjištěné skutečnosti za velmi závažné a ohrožující dobré jméno instituce. Proto v příštím týdnu zasedne spolu s dozorčí radou ústavu, aby přijaly společné stanovisko,“ stojí ve stanovisku rady ústavu.

Podnět týkající se sexuálního obtěžování studujících podle vyjádření děkanky fakulty Marie Pětové obdrželo vedení prostřednictvím univerzitní ombudsmanky Kateřiny Šámalové. Ombudsmanka řeší případ podle Hájka s vedením vysoké školy a fakulty. S Šámalovou spolupracují i radní Ústavu pro soudobé dějiny AV.

V nově vzniklé univerzitní komisi k případu zasedli nezávislí odborníci a členové vedení fakulty. „Výstupem činnosti poradní komise bude doporučení k řešení podnětu, které bude předáno vedení univerzity a fakulty humanitních studií. Doporučení k dalšímu postupu mohou být rovněž adresována samotným studujícím, kteří podnět podali. Pro řešení složitějších případů, jako je tento, se využívá lhůty 60 dní od podání podnětu,“ informoval Hájek.

Děkanka fakulty humanitních studií už dříve v únoru sdělila, že vedení fakulty přistupuje k dané záležitosti „s plnou vážností“. „(Vedení fakulty) jasně odmítá jakékoli projevy sexuálního obtěžování a zneužívání autority,“ konstatovala Pětová.

Rektorka UK označila předcházení sexuálnímu obtěžování na univerzitě za jednu z priorit a opakovaně ve svých proslovech zdůraznila nulovou toleranci školy k sexuálnímu a genderově podmíněnému obtěžování. Nejstarší česká univerzita proto loni v červenci zřídila pozici ombudsmana a pořádá workshopy zaměřené na prevenci sexuálního obtěžování. Funkci univerzitní ombudsmanky od letošního 1. ledna vykonává Šámalová. Svého ochránce práv mají také studenti a akademici na některých dalších fakultách UK. Ombudsman pomáhá třeba na filozofické, právnické nebo 2. lékařské fakultě.

Prevenci sexuálního obtěžování či násilí na akademické půdě označila za zásadní i vedení dalších pražských vysokých škol a fakult. Patří k nim třeba Česká zemědělská univerzita či Divadelní fakulta Akademie múzických umění.

Další MeToo na Masarykově univerzitě v Brně

Údajné obtěžování studentek řešila také Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Podezření, že dva pedagogové se chovali ke studentkám nevhodně, hlavně na sportovních kurzech, prověřovala od loňska. Nyní se fakulta dohodla na rozvázání pracovního poměru s oběma podezřelými učiteli. Rektor Martin Bareš nařídil celouniverzitní kontrolu studentského hodnocení jednotlivých předmětů od roku 2019 do současnosti, sdělila škola v tiskové zprávě.

Vedení Masarykovy univerzity zdůrazňuje nulovou toleranci k nevhodnému chování, včetně toho se sexuálním podtextem. „Situaci vnímám jako velmi vážnou,“ prohlásil rektor Martin Bareš. „Děsí mě, když se dozvídám o přibývajících možných svědectvích. Je to něco absolutně nepřijatelného, co na naší univerzitě odmítám tolerovat,“ podotkl rektor.

Podle mluvčího Masarykovy univerzity Radima Sajboty v úterý děkanka Simona Koryčánková oznámila, že dnes byl rozvázán pracovní poměr také s druhým nahlášeným pedagogem podezřelým ze sexuálního obtěžování. „Můžu potvrdit, že ani jeden z nahlášených už nepracuje na Masarykově univerzitě. Tím ale mé kroky jako děkanky a mého týmu i s mou statutární zástupkyní paní Vaďurovou nekončí. Naopak. Ta práce teprve začíná, nemá tím končit. Máme nulovou toleranci k nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování. V boji s tímto nešvarem budeme pokračovat dál,“ uvedla Koryčánková.

 

Sdílet: