Nastal čas ticha a míru. Křesťané na Boží hod vánoční slaví narození Krista

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Nastal čas ticha a míru. Křesťané na Boží hod vánoční slaví narození Krista
Na Boží hod vánoční se v kostelech se stavějí betlémy. Foto: Farnost u baziliky sv. Ludmily v Praze
1
Domov
Sdílet:

Dnes je Boží hod vánoční, pro křesťany nejdůležitější vánoční den. Připomínají si narození Ježíše Krista. V kostelích se stavějí betlémy, tradiční jsou i vánoční hry, připravované většinou jako pásmo scén z příběhu o Ježíšově narození a koled. Boží hod vánoční patří spolu s Božím hodem velikonočním neboli Zmrtvýchvstáním Páně k největším svátkům liturgického roku. V poledne pronese papež František ve Vatikánu tradiční vánoční poselství Urbi et Orbi (Městu a světu).

Název Boží hod vznikl zřejmě proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji ke svatému přijímání - slavili tedy "duchovní hody". Věřící by měli na Boží hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na svět. Je také příležitostí sejít se u slavnostně prostřeného stolu. Božíhodové obědy byly bohaté i dávno v minulosti. Dříve byla v tento den lidem také zapovězena práce. Někde se prý ani nestlala lůžka a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neosmělil znovu ho rozdělat.

Památka narození Páně se slavila 25. prosince zpočátku jen v Římě, od 7. století se oslava stala součástí liturgie celé západní církve. Východní církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli "slavné zjevení se Božího Syna v těle". Tento byzantský svátek Narození Páně připadal na 6. ledna.

O narození Ježíše se píše ve dvou evangeliích - Matoušově a Lukášově. První vypráví o mudrcích a jejich darech, druhý o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se mu přišli poklonit poté, co je k tomu vyzval anděl.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články