„Budeš vděčný Rakousku.“ Zavede se pro žadatele o azyl povinné desatero?

„Budeš vděčný Rakousku.“ Zavede se pro žadatele o azyl povinné desatero?
Krátké zprávy

Echo24

Lidé, kteří podají v Dolním Rakousku žádost o azyl, by měli v této spolkové zemi napříště podepisovat "Deset přikázání přistěhovalectví". Tedy jakási (boží) pravidla, jež by měli dodržovat. Patří k nim mimo jiné naučení se německému jazyku a dodržování rakouských hodnot při výchově dětí, informuje německý a rakouský tisk s odvoláním na příslušného zemského ministra. Zmíněné desatero představil Gottfried Waldhäusl (FPÖ), dolnorakouský zemský rada, který má na starosti rovněž azylovou politiku.

Jím prezentovaný dokument se oficiálně jmenuje "Deset přikázání přistěhovalectví". V něm obsažená pravidla by měli v budoucnu migranti povinně podepisovat. Jak Waldhäusl, politik Strany svobodných Rakouska (FPÖ), řekl německému listu Die Welt, obdrží desatero vedle obvyklých úředních dokumentů každý žadatel o azyl, který přijde do Dolního Rakouska. Tato přikázání pak podle něj budou k dispozici v celkem patnácti jazycích ve všech kursech o hodnotách a integračních projektech.

Podle informací příslušných úředníků vychází "desatero" z rakouských zákonů. Přikázání obsahují mimo jiné pravidla jako "budeš se učit německý jazyk", "budeš řešit konflikty nenásilně", "budeš dodržovat rakouské hodnoty při výchově dětí, "budeš chránit zvířata před zbytečným utrpením". Poslední, desáté přikázání, nabádá ke "vděku vůči Rakousku". Konkrétně zní: "Budeš žít ve vděku vůči Rakousku".

Žadatelé o azyl by se podle Waldhäuslových představ měli v budoucnu zavázat k dodržování desatera.  Sankce za jeho porušení jim ale hrozit nebude. Podle zemského rady za FPÖ jsou přikázání "myšlena pozitivně". "My těmto lidem na určitou dobu poskytneme ochranu a vše, co potřebují. Za to očekáváme také určitou vděčnost," řekl Waldhäusl. Cílem dle něj je, aby každý žadatel o azyl od počátku věděl, "jak Rakousko funguje".

Časový rámec, od kdy by zadatelé o azyl měli podepisovat "Deset přikázání přistěhovalectví", zemský rada Gottfried Waldhäusl neuvedl. Prý se s tím ale začne brzy. 

Související články