Novinář Erik Best prohrál s právníkem Radkem Pokorným, verdikt vynesl obvodní soud

POKORNÝ VS. BEST

Novinář Erik Best prohrál s právníkem Radkem Pokorným, verdikt vynesl obvodní soud
Erik Best Foto: Printscreen ČT
Domov

Echo24

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl, že novinář Erik Best a vydavatelství E.S. Best s.r.o. nezákonně zasáhli do osobnostních práv advokáta Mgr. Radka Pokorného uveřejněním nepravdivých informací v článku „Pokorný a Rafaj“ z října 2017. Soud uložil žalovaným povinnost poskytnout Pokornému přiměřené zadostiučinění ve výši 200 tisíc korun ze strany autora článku Erika Besta a ve výši 100 tisíc korun ze strany vydavatelství E.S. Best s.r.o., a dále povinnost uveřejnit na jejich stránkách a sociálních sítích omluvu Mgr. Pokornému a zdržet se publikace uveřejněných nepravdivých informací. Rozsudek není pravomocný. Jde už druhý soudní verdikt v neprospěch Erika Besta.

Podle soudu Best ve svém článku v periodiku The Fleet Sheet uveřejnil nepravdivé informace o tom, že si Pokorného najala skupina Kapsch, aby u předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného.

„Z důvodu nezákonného zásahu do osobnostních práv Mgr. Radka Pokorného Obvodní soud uložil E. Bestovi a společnosti E.S. Best s.r.o. povinnost: a) zdržet se zveřejňování těchto nepravdivých skutkových tvrzení, b) uveřejnit omluvu Mgr. Pokornému na webových stránkách a sociálních sítích žalovaných, c) uhradit žalobci náhradu nemajetkové újmy ve výši 200.000 Kč ze strany autora článku Erika Besta a 100.000 Kč ze strany vydavatele – společnosti E.S. Best s.r.o.. d) uhradit žalobci náklady soudního řízení,“ uvádí s ev rozhodnutí.

V případě Besta soud při rozhodování o výši přiměřeného zadostiučinění mimo jiné zohlednil jako přitěžující okolnost skutečnosti, že si publikovanou informaci vůbec neověřil, ale jednání Pokorného kvalifikoval ve svém článku jako trestný čin.