1 Názory čtenářů

Švýcarský vítr z fóra k tématu inkluze

Světové fórum v Davosu se svou ekonomickou agendou se koná každoročně a letos se výjimečně jedna z diskusí týkala inkluze osob s postižením. Svět jako nesmírně inspirativnější, ale inkluzivnější, udržitelnější myšlenky o humanismu nebo životě zdravotně postižených. Jak vytvořit globální architektury mladých lidí se zdravotním postižením, znamená to zabít průmyslovou či inovační revoluci?

Někteří z expertů byli přesvědčeni o větších nadějích inkluze, protože Mezinárodní organizace práce odhaduje ztrátu v jednotlivých zemích díky vyloučení osob se zdravotním postižením a ekonomický pokles HDP až 7 % ročně. Ekonomická diplomacie a její pozice v rozvojových zemích hledá rámce návratnosti investic do vzdělání u osob se zdravotním postižením. Ta je vyšší oproti návratnosti u zdravých lidí (Lamichhane, 2014). Jejich vyloučení má tak vliv na pomalejší ekonomický růst a přináší značné náklady. Což znamená, že tato situace není ekonomicky životaschopná.

Na Západě je stále vyzdvihována a šířena ideologie inkluze, ale stále upozorňuji, že inkluze v oblasti vzdělávání je nejdražší systém a ještě ne nejracionálnější, pokud nezohledňuje individuálně druhy postižení. Příkladem může být argumentace současného prezidenta ČR, ve které jsem hluboce pochopil inkluzivní systém a moderní globalizaci ne ve školství, ale spíše ve vzdělávání. Občas osvícený ekonomický expert postaví svou nohu do dveří globální změny vzdělávání, jako například v Davosu paní Yetnebersh Nigussie, se kterou jsem se setkal čerstvě poté, co získala alternativní nobelovu cenu, na akci pořádané organizací Světlo pro svět v Praze před dvěma lety. Znal jsem její stanovisko, že všichni zdravotně postižení nejsou stejní a nemají stejné potřeby. Například moje praxe v Moldavsku, Gruzii, Srbsku a Kosovu mi přinesla zklamání při začlenění inkluze do programu rozvoje vzdělávání. Vyskytli se i takoví koordinátoři rozvojových projektů, kteří se pokoušeli o chvályhodnou rozvoje aktivitu a výsledky. Ale evaluační výsledky byly napůl nepravdy a jsou stále pochybné. Evidentně poškozují svou politickou moc, ale nemělo by být možno přesvědčovat nátlakem a posuzovat mlčící většinu všude stejně. Druhou stranou je také takzvaná vazba na klíčová lidská práva a demokracii. Ta je o to nebezpečnější v rozvojových zemích, které mohou uvědomělým politikům umožnit to, aby suspendovali občanské svobody a lidská práva a nastolili tímto jakýsi nový autoritativní režim.

Asi by se v Davosu mělo pravděpodobněji diskutovat o běžné inkluzi a životaschopnosti, práci a bezbariérovém přístupu. Aby si významní ekonomové uvědomili, že téma inkluze není o závislosti ze sociálního hlediska, ale z ekonomického. Po tomto upozornění není úplně automaticky nutné přijmout závazek podporovat inkluzi pro všechny postižené.

Cílem Udržitelnosti rozvojových cílů v každé zemi, zejména v těch rozvojových, má být kompromis se Západem, a jeho vlivem na inkluzi, a univerzální úmluvou, společné zájmy NNO propagované nejlépe prostřednictvím vlád státu.

Diskuse s delegáty ze NNO, včetně neslyšících a ostatních postiženích by měla být součástí fóra v Davosu do příštích let.   


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.