Německo eviduje přes 400 000 žadatelů o azyl na podpoře

Uprchlická krize

Německo eviduje přes 400 000 žadatelů o azyl na podpořeNOVÉ
Migrační vlna v Německu Foto:

FOTO: shutterstock.com 

Svět

Echo24

Počet osob, které v Německu coby žadatelé o azyl pobírají dávky, v loňském roce klesl o 12 procent. Jedná se o třetí meziroční pokles v řadě, stále jich však ke konci roku 2018 bylo 411 000. Vyplývá to z v pondělí zveřejněné zprávy německého statistického úřadu. Zatím nejvyšší počet žadatelů na sociální podpoře byl v roce 2015, kdy propukla v Evropě migrační krize a mělo na ni nárok bezmála milion lidí.

Asi polovina dotčených v uplynulém roce přišla do Německa z Asie (53 procent, respektive 220 000), uvedl úřad ve Wiesbadenu. Z této skupiny je 63 000 osob původem z Afghánistánu, 43 000 z Iráku a 23 000 ze Sýrie. Podíl azylantů na dávkách z Afriky čítá bezmála čtvrtinu (23 procent, respektive 96 000). Rovná pětina (83 000) jich přišla z Evropy.

Téměř dvě třetiny příjemců peněžité i hmotné státní podpory byli muži. V 31 procentech případů se jednalo o mladistvé.

Německý stát poskytuje kromě pravidelných plateb pro azylanty podle zákona také příspěvek v mimořádných životních situacích, jako je nemoc, těhotenství nebo porod.

Celkově stát za rok 2018 vyplatil za dávky pro žadatele o azyl 4,9 miliardy eur (127 miliard korun), což odpovídá 17procentnímu meziročnímu poklesu. Na 80 procent z této částky šlo na pravidelné platby a zbylých 20 procent na příspěvky v mimořádné situaci.

Právo na dávky mají ti žadatelé o azyl, kteří se skutečně zdržují na území Německa a mají povolení k pobytu na základě azylového zákona. Cizinci, kterým už je právo na azyl přiznáno, nejsou do uvedené statistiky zahrnuti.

Čtěte také: Snowden v memoárech vysvětluje důvody vyzrazení tajných dat. V Rusku má zatím azyl do roku 2020

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.