2 podezřelá zakázka

„Tunnel Vítkov“. Přihrávají si komunální politici ANO zakázky navzájem?

, NOVÉ

Témata: ,

Veřejná zakázka vypsaná Střediskem volného času Vítkov by mohla nést znaky netransparentnosti či dokonce korupce, upozorňuje na to aktivní občan Vítězslav Tomeš. Ředitelka Šárka Medunová, která v komunálních volbách vedla kandidátku hnutí ANO ve Vítkově (okres Opava), nedávno za příspěvkovou organizaci vyhlásila výběrové řízení na administraci projektu na pomoc se začleňováním sociálně vyloučených rodin do společnosti (SASRD a NZDM Tunnel Vítkov). Vítězem se stal Ivo Tirol, číslo dvě na kandidátce ANO. Během tří let si vydělá 1 142 400 Kč. Tirol své podnikání přitom obnovil jen dva dny před podepsáním smlouvy.

Projekt funguje již čtyři roky. „Z mého pohledu se jedná o chvályhodný projekt, který má za cíl pomáhat začleňovat sociálně či jinak vyloučené rodiny s dětmi do většinové společnosti. Pracuje tedy se skupinou osob, se kterou se většinová společnost stýkat spíše nechce a odmítá ji. Tohle je úkol velmi složitý a vážím si všech lidí, kteří v tomto či obdobném projektu poctivě a usilovně pracují a pomáhají odstraňovat sociální bariéry ve společnosti,“ píše o projektu Vítězslav Tomeš, který na problém upozornil.  

Ten podle něj nastal dne 28.2. letošního roku, kdy příspěvková organizace vyhlásila výběrové řízení na administraci projektu. Již 16.3. byla podepsána smlouva s Ivo Tirolem. Živnostenské oprávnění Ivo Tirola přitom bylo dva roky pozastavené a obnovil jej až čtrnáct dní po vyhlášení výběrového řízení, tedy dva dny před podepsáním smlouvy. Medunová a Tirol spolu navíc jako jednička a dvojka kandidovali do obecního zastupitelstva ve Vítkově. Oba ve volbě uspěli.

Občan Vítkova Vítěszlav Tomeš navíc upozornil na fakt, že jiné etablované lokální firmy s nabídkou osloveny nebyly: „V rámci soutěže nebyla oslovena žádná ze tří vítkovských účetních firem – Ing. Libor Kišš, Profi TEAM 21 s.r.o., Hana Marethová. Každá z uvedených firem podniká ve svém oboru 22 nebo více let a všechny potvrdily, že s nabídkou na účast v soutěži je nikdo neoslovil. Osloven nebyl ani účetní pan Jiří Krejčí z Větřkovic, který činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provozuje od roku 2002.“ 

O vyjádření redakce Echo24 požádala i ředitelku Střediska volného času Vítkov Šárku Medunovou, ta se ale zatím odmítla k celé kauze výrazněji vyjadřovat a odkázala redakci jen na případnou osobní schůzku.

Tomeš upozorňuje, že si Tirol přijde na 1 142 400 Kč, což vychází na 32 tisíc Kč měsíčně. „Pokud v očích představitelů hnutí ANO, tohle je Vítkov takto vypadá transparentní soutěž a takto se řádně a efektivně hospodaří s veřejnými penězi, pak moje vnímání je zcela opačné. Já říkám, že soutěž transparentní nebyla, že bylo možno vytvořit otevřené podmínky pro skutečnou soutěž a tím pádem je vysoce pravděpodobné, že bylo možno vysoutěžit podstatně nižší cenu, než se stalo. Legitimní otázkou je, proč projekt nebo aspoň jeho část vlastně neadministruje účetní oddělení samotného SVČ Vítkov,“ napsal Tomeš.

Tomeš má své argumenty o netransparentnosti soutěže podepřené i právní analýzou, kterou vypracoval advokát Jaromír Jaroš: „Při provádění právní analýzy této veřejné zakázky jsme dospěli k závěru, že výzva vyhotovená zadavatelem je neurčitá a nesrozumitelná; nebyla dodržena zásada transparentnosti a přiměřenosti. Znění zadávacích podmínek je k tíži dodavatele, kdy zadavatel nestanovil stěžejní údaj, a to hodnotu veřejné zakázky a zároveň zadavatel nevymezil rozsah jednotlivých administrativních činností, ze kterých by dodavatel byl schopen vycházet při stanovování nabídkové ceny. Zároveň bylo zjištěno, že na profilu zadavatele není k dispozici výstup veřejné zakázky, tedy informace týkající se přihlášených či oslovených dodavatelů.“

 

Čtěte také: V menších městech má ANO problém, voliči preferují spíše nezávislá hnutí

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

,