Vážený pane ministře Vojtěchu, zveřejněte dokumenty

NÁZOR ČTENÁŘE

Vážený pane ministře Vojtěchu, zveřejněte dokumenty
Názory čtenářů

Ivo Rýc, Projekt Naše zdraví

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA

Vážený pane ministře!
V článku na serveru Novinky.cz jsme si mohli přečíst o výsledku průzkumu názorů polské veřejnosti o důvěře k ministerstvu zdravotnictví tato slova: „Vládním údajům však podle posledních průzkumů Batoriho nadace nevěří téměř 64 procent obyvatel. Za hlavní důvod pochybností označují až příliš nízký počet testů a také vymýšlení různých metod, jež mají potvrdit, že počet úmrtí způsobených pandemií není až tak vysoký.“

Netroufnu si odhadnout, jak vysoký podíl občanů věří vládním údajům o koronaviru v ČR. Z odborných diskusí a z médií však vím, že naše veřejnost přijímá oficiální postoje vedení ministerstva s velkými rozpaky a výhradami. Tato situace nejen vyvolává zcela zbytečné konflikty, ale hlavně přiživuje v situaci nouzového stavu společenské napětí a zvyšuje enormní společenské ztráty ( ekonomické, na veřejném zdraví, především duševním).

Naprosto zásadní význam mají zdravotní data o testování CoV-2. Všechny státy nejen exponencionálně navyšují kapacitu testování, ale hlavně navyšují počet denně prováděných testů (detekčních, opakovaných kontrolních, PCR nebo Ig), protože ty umožňují detekci nakažených osob (ať již jde o indikované nebo neindikované případy). U nás tomu však tak není.

Proč? Je za tím přesvědčení o nepotřebnosti takových testů a dat, je to o neschopnosti státu vytvořit pro takový cíl podmínky nebo to prostě nevíme?

Váš polský kolega na otázku proč je těch testů tak málo odpověděl: „Nevíme, proč je tomu tak, mohli bychom jich dělat i 20 tisíc,“ řekl ministr.

I Vy můžete přispět významným způsobem ke snížení rostoucího napětí ve společnosti zveřejněním těchto dokumentů:

  1. Oficiální schválená strategie testování, jejich cílů a podmínek pro jejich dosažení.
  2. Platné metodiky pro tvorbu, sběr a vyhodnocování zdravotních dat včetně kontroly jejich dodržování týkajících se současné pandemie.
  3. Přehled průběžných kontrol, zjištění a nápravných opatření k dodržování platných předpisů a mimořádných opatření týkajících se současné pandemie.