Léčebné konopí proti bolesti není lepší než placebo, tvrdí 20 studií

STUDIE O KONOPÍ A PLACEBU

Léčebné konopí proti bolesti není lepší než placebo, tvrdí 20 studií
Užívání lékařského konopí ke zvládání bolesti není lepší než užívání placeba, tvrdí 20 studií zkoumajících přes 1500 osob. Foto: Shutterstock
1
Svět

Užívání lékařského konopí ke zvládání bolesti není lepší než užívání placeba, tvrdí 20 studií zkoumajících přes 1500 osob, informuje web Live Science. Přesto že se konopí a podobné konopné produkty, jako je CBD či THC, hojně užívá k utlumení a zmírnění bolesti, stále není jasné, na kolik jsou léčivé účinky konopí skutečně efektivní.

Snížení bolesti je nejčastějším důvodem k užívání léčebného konopí a více než 17 procent respondentů průzkumu v USA uvedlo, že v posledním roce užili konopí. Poslední analýzy naznačují, že konopí není při tlumení bolesti lepší než placebo, informuje Live Science. „Pokud si jsou účastníci průzkumu vědomi toho, že dostávají kanabinoidy, tak je pravděpodobně jejich hodnocení účinnosti zkreslené,“ tvrdí autor studie.

Konopí je jednou z nejrozšířenějších drog a pouze v několika zemích je jeho rekreační užívání legální. Mnohem více zemí ale legalizovalo užívání konopí z lékařských důvodů – nejčastější důvod je tlumení a zmírnění bolesti. Celostátní průzkum v USA tvrdí, že 17 procent dotazovaných v posledním roce užilo léčebné konopí. Zatímco v rámci „samoléčby“ se jedná o 17-30 procent dospělých uživatelů konopí proti bolesti a respondentů ze Severní Ameriky, Evropy a Austrálie.

Nově zveřejněná studie v časopise Journal of the American Medical Association ukazuje na to, že konopí není při tlumení bolesti lepší než placebo. Výzkumníci porovnávali různé konopné produkty včetně THC, CBD a syntetického konopí, které se podávaly ve formě tablet, spreje, oleje nebo kuřiva.

„V rámci práce na studii jsme zkoumali výsledky randomizovaných kontrolovaných studií, ve kterých bylo konopí porovnáváno s placebem při léčbě klinické bolesti. Konkrétně jsme zahrnuli studie, které porovnávaly změnu intenzity bolesti před léčbou a po ní. Celkem jsme zkoumali 20 studií, kterých se zúčastnilo téměř 1 500 osob,“ píše se ve studii s tím, že se výzkumníci zabývali různými bolestivými stavy včetně roztroušené sklerózy nebo neuropatické bolesti (poškození nervů).

Velkou část – až 30 procent – z účastníků studie tvořily ženy ve věku od 33 do 62 let, poznamenává magazín Live Science. Většina z 20 studií byla provedena v USA, Velké Británii a Kanadě, ale do práce byly také zahrnuty výzkumy z Brazílie, Belgie, Německa, Francie, Nizozemka, Španělska, Izraele a také České republiky.

„Naše analýza ukazuje, že bolest po léčbě placebem bylo hodnocena jako významně méně intenzivní, se středním až velkým účinkem v závislosti na jednotlivých osobách. Náš tým také nezaznamenal žádný významný rozdíl mezi konopím a placebem z hlediska snížené bolesti,“ cituje magazín jednoho z autorů studie Filipa Gedina s tím, že to potvrzuje výsledky metastudie z roku 2021.

Studie z roku 2021 pracovala s tím, že účastníci ani výzkumníci nevěděli, kdo dostává účinnou látku, a větší odezvu mělo ve skutečnosti placebo. Výzkumníci se proto domnívají, že některé kontrolované studie mohly vést k nadhodnocení účinnosti léčebného konopí.

„Naše studie také odhalila, že mnoho účastníků dokáže rozlišit mezi placebem a aktivním konopím, přestože mají stejnou vůni, chuť a vzhled. Pokud jsou si vědomi, že dostávají nebo nedostávají kanabinoidy, je pravděpodobnější, že poskytnou zkreslené hodnocení účinnosti. Aby se tedy zajistilo, že výzkumníci sledují skutečný účinek konopí, neměli by účastníci vědět, co dostávají,“ dodává Gedin pro web Live Science.