Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů? V zákoně o tom není ani slovo

Babišův střet zájmů

Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů? V zákoně o tom není ani slovoNové 2
Domov
Karolína Vaverková
Sdílet:

Se stupňujícím se tlakem finální auditní zprávy Evropské komise ke svému střetu zájmů premiér Andrej Babiš (ANO) vytrvale oponuje závěru EK tím, že zákonu o střetu zájmů vyhověl vložením Agrofertu do svěřenských fondů. Zároveň komise v auditní zprávě píše, že svěřenské fondy odporují účelu zákona o střetu zájmů. Jak se v tom vyznat? V zákoně o střetu zájmů totiž, ač to tak z Babišovy obhajoby může vyplývat, svěřenské fondy jako řešení střetu zájmů stanoveny nejsou. Babiš si je sám zvolil.

Na možná opomíjený fakt, že zákon o střetu zájmů žádnou instrukci o řešení v podobě svěřenských fondů neobsahuje, upozornil v Poslanecké sněmovně v uplynulém týdnu předseda klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura.

„Andrej Babiš říká, že se zachoval přesně podle toho, jak říká lex Babiš, a proto vložil majetek do svěřenských fondů. Najděte mi zmínku o svěřenských fondech v lex Babiš podle Andreje Babiše. Nic takového tam není,“ řekl Stanjura ve čtvrtek ve sněmovně. „Jediné, co tam je, že veřejný funkcionář nesmí přijímat dotace a investiční podmínky, respektive firma, pokud ten veřejný funkcionář má 25 a více procent,“ dodal Stanjura.

Podle zákona o střetu zájmů se členové vlády a další funkcionáři, kteří ve společnosti drží nejméně čtvrtinový podíl, nemohou ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Zákon zakazuje i provozování rozhlasového a televizního vysílání a vydávat periodický tisk.

Klíčová pasáž zákona o střetu zájmů v § 4b stanovuje, že „obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

Svěřenské fondy upravuje až občanský zákoník a umožňuje zakladateli uchovat si na svěřenské fondy vliv. Může například kdykoliv vyměnit správce fondu.

Nastavení svěřenských fondů kritizuje například pražská radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). „Říkám to mnoho let, a nejen já. Už po roce 2010, kdy se do občanského zákoníku zakomponovaly svěřenské fondy, jsme poukazovali na to, že tak, jak jsou konstruovány, je možné, aby si zakladatel svěřenského fondu do něj odklonil majetek, ale nadále si na něj zachoval vliv,“ řekla Kordová Marvanová v ČRo Plus.

Audit konstatuje střet zájmů

Audit Evropské komise potvrdil, že premiér Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Premiér to dlouhodobě odmítá. „Babiš nemá žádný střet zájmů a Česká republika nebude nic vracet,“ zopakoval premiér ve sněmovně.

Podle finální zprávy EK má Babiš přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondu, které navíc může kdykoli odvolat, a toho, že je tzv. obmyšlenou osobou a má z fondů užitek. Na základě toho Evropská komise (EK) dospěla k závěru, že Babiš skrze fondy ovládá holding Agrofert a má zájem na jeho hospodářském úspěchu.

EK došla také k závěru, že Babišovy svěřenské fondy mohou být neplatně založené kvůli tomu, že jejich smysl odporuje účelu zákona o střetu zájmů. Fondy podle EK totiž vznikly účelově tak, aby chránily Babišovy zájmy a umožnily obejít paragraf 4c zákona o střetu zájmů tak, aby se nevztahoval na aktivity Agrofertu. EK odkazuje na český občanský zákoník, který označuje za neplatné jednání, které se příčí dobrým mravům nebo odporuje zákonu. Více o auditní zprávě píšeme ZDE.

Foto:

Vy dáte dárek, my dáme dárek.

Dále čtěte: Klička, kterou chtěli Češi ošidit Brusel

Milion chvilek mění taktiku. Demonstranti plánují rozdávat letáky na nádraží

Detaily z auditu: Zájem na úspěchu Agrofertu ovlivnil Babišovo rozhodování

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články