Vědecké časopisy mění kvůli transsexuálům své zásady

OTEVŘENÝ DOPIS TRANSSEXUÁLŮ

Vědecké časopisy mění kvůli transsexuálům své zásady
Velkým tématem uvnitř vědecké komunity se stal otevřený dopis redakci vědeckého časopisu Astronomie & Astrofyzika ve věci transgenderu. Foto: Shutterstock
Svět

Echo24

Velkým tématem uvnitř vědecké komunity se stal otevřený dopis redakci vědeckého časopisu Astronomie & Astrofyzika ve věci transgenderu, který za pár dní podepsalo více než 900 lidí. Autoři dopisu upozorňují na to, že transsexuálové, kteří se rozhodnou změnit v průběhu kariéry své jméno, nemají možnost je zpětně aktualizovat u již publikovaných studií a článků.

„Odmítnutí žádosti o aktualizaci jména způsobuje transsexuálním akademickým pracovníkům velké a zbytečné potíže,“ uvádí autoři dopisu. Upozorňují, že při změně jména se autor může buď rozhodnout, že do rejstříku svých děl již nebude vůbec uvádět články publikované pod předchozím jménem, nebo je zahrne, ale bude ihned označen za transsexuála. To by tyto autory podle transgender komunity mohlo vystavit riziku diskriminace. Na dopis upozornil server Live Science.

Na zveřejněný otevřený dopis reagoval časopis Astronomie & Astrofyzika změnou politiky svých zásad. Podobně na výzvu zareagoval také časopis Science a dále významná vydavatelství odborné literatury Wiley, Elsevier a IOP Publishing.

Jedna z hlavních autorek dopisu, Emily Huntová, která se veřejně hlásí k transsexuální komunitě, upozorňuje, že zatímco mnoho vědeckých titulů přistoupilo na změnu pravidel, mnoho časopisů nereagovalo vůbec nijak. Někteří autoři se tak podle Huntové musí stále potýkat při žádosti o aktualizaci jména s odmítavými reakcemi.

Změna jména však není obvyklá pouze u transsexuálů, kteří se rozhodnou přijmout jiné – mužské, či ženské – jméno. O zpětnou aktualizaci mohou usilovat i další osoby, například po uzavření sňatku nebo při změně identity.