Rasismus na prestižní univerzitě: Protože jste běloši, nemáte právo účastnit se diskuse

INDOKTRINACE NA UNIVERSITÁCH

Rasismus na prestižní univerzitě: Protože jste běloši, nemáte právo účastnit se diskuse
Plakáty spolku SciencesPo v boj na škole Foto: Facebook/SciencesPo en lutte
Svět

Echo24

Elitní francouzská vysoká škola Sciences Po Paris zažívá rostoucí nárůst rasistických, dekolonialistických a indigenistických ideologií. Mnohé konference, výzkumné práce a kurzy jsou pod vlivem a dohledem malých, ale útočných ideologických militantních skupin. I když diskuze na toto téma běží ve Francii většinou na pokraji mediálního mainstreamu, před situací nyní varuje i tradiční deník Le Figaro.

Science Po Paris, celým názvem Pařížský institut politických studií, je prestižní vysoká škola s několika pobočkami v jiných městech, kde studuje budoucí francouzská politická a ekonomická elita. "V posledních měsících jsme překročili velmi znepokojivý milník," říká jeden ze studentů Sciences Po, který neskrývá své obavy, ale ze strachu z odvetných opatření dává přednost anonymitě. Stejně jako mnoho jeho přátel vidí rostoucí vzestup rasistické, dekolonialistické a indigenistické ideologie (indigenismus je nacionálně směřované hnutí původních obyvatel některých zemí Jižní Ameriky namířené proti potomkům přestěhovalců, v přeneseném smyslu i v jiných zemí třetího světa). "V době koronaviru je jediným spojením, které máme s naší školou, internet. A téměř každé dva týdny se setkáváme s novou kontroverzí vytvořenou jednou z těchto malých skupin,“ uvedl mladík v deníku Le Figaro.

Podle něj hrozí, že různé organizace propagující tuto ideologii využijí lockdown, aby zvýšily svoji kontrolu nad slavnou pařížskou školou. Opakovaně vyvolávají kontroverze, někdy prostřednictvím kontrolovaného seznamu četby, jindy výzvou k povinné účasti na kurzech „kritické teorie rasy“ a o privilegiích bílých. Cílem je prý umožnit, zejména mladým "nerasovým" studentům (bílí studenti), kteří podle ultralevicových skupin "udržují rasismus ve škole, uvědomit si svůj rasistický postoj."

"Chceme inspirovat ke skutečné změně ve způsobu, jakým se škola zabývá rasovými tématy. Chtěli bychom také vyzvat, aby se kriticky uvažovalo o problémech rasismu zakořeněného ve francouzské společnosti kvůli koloniální historii země a sociálním konstruktem rasy, který z ní vzešel,“ vysvětlili studenti z jedné takové ideologické skupiny deníku Le Figaro.

Není to sice úplně nic nového, ale "v posledních letech stále více studentů a učitelů obhajuje tento typ idejí,“ reaguje Antonin Ferreira, generální tajemník republikánské strany na Sciences Po a studentský funkcionář na škole.

Mnoho studentů si stěžuje na zrušení nebo narušení přednášek vinou těchto ultralevicových aktivistů. V roce 2019 tak byla konference i v Česku známého filosofa Alaina Finkielkrauta přerušena sdružením „Sciences Po v boji - Institut Clément Méric“, což si dokonce vyžádalo zásah policie. Moc těchto malých ultralevicových skupin je taková, že se tím zabývá dlouhodobě Národní svaz studentů Francie (UNEF), který je tradičně levicově orientovaný. „V minulosti jsme se s nimi pokoušeli spolupracovat, ale není to možné,“ sdělil deníku Le Figaro Thomas Le Corre, prezident UNEF na Science Po. „Jak chcete spolupracovat s lidmi, kteří ti říkají, že jsi běloch, proto se nesmíš účastnit diskuse?"