1

Slepý hledáček Státní bezpečnosti, svazek na Trumpa neexistoval

Témata:

Poslední číslo časopisu Respekt se v obsáhlé reportáži nazvané „Donald Trump v hledáčku StB“ pokouší zdokumentovat, co vše věděla o Donaldu Trumpovi a jeho manželce Ivaně Státní bezpečnost. Autoři uvádějí, že článek vznikl na základě spolupráce s britským The Guardian a je výsledkem několikaměsíční investigativní práce v archivech a několika rozhovorů s pamětníky. Již před dvěma lety byla publikována řada informací, které na manžele Trumpovy shromáždila Státní bezpečnost, tato skutečnost je v textu zmíněna jenom okrajově.

Základem práce každé tajné služby je sběr informací a jejich třídění. Základním kamenem sběru informací ke konkrétní osobě jsou operativní svazky a nezbytnou součástí práce s nimi nejrůznější evidenční systémy, které umožňují informace sbírat a následně je přiřadit do konkrétních svazků a spisů. Z obrovského množství nejrůznějším způsobem posbíraných informací se tak pomocí spisové služby a vnitřního informačního toku konkrétní tajné služby vynořuje obraz jednotlivých osob a institucí, které se dostaly do hledáčku tajné služby. Postup při rozpracování osob Státní bezpečností byl následující. Prvním podnětem byla informace, kterou operativní pracovník vyhodnotil jako zajímavou ze státobezpečnostního hlediska. Většinou se jednalo o informaci k nějaké osobě. Následovala lustrace v centrální kartotéce Statisticko-evidenčního odboru, která měla objasnit, zda je osoba již blokovaná, tedy je k ní veden v době lustrace živý svazek. Pokud by tomu tak bylo, měl operativní pracovník za povinnost spojit se s majitelem svazku a informaci mu odeslat. Další odpovědí mohla být zpráva, že svazek byl v minulosti veden a je uložen v operativním archivu a poslední možností odkazová karta rozvědky, která nařizovala lustraci oné osoby v jejích evidencích, které byly oddělené od evidencí kontrarozvědky. Poslední odpovědí, mohla být poznámka, že osoba neprochází evidencí Státní bezpečnosti. V takovém případě byl vypracován návrh na založení svazku, ten byl odeslán Statisticko-evidenčnímu odboru, který založil blokační kartu, zapsal svazek do registračního protokolu, vypsal desky na založení spisu a vrátil nový spis útvaru, který o jeho založení požádal. Od této chvíle měla dotyčná osoba svůj svazek a svého referenta.

Prvním dokumentem ve svazku byl návrh na jeho založení s odůvodněním tohoto kroku. Následovalo několikatýdenní šetření a sběr dostupných informací o konkrétní osobě. Tím získala operativa základní informace o zájmové osobě. Následoval popis proč je svazek veden a jak bude v případu postupováno, návrhy na obsazení agenty, pokud to bylo možné, případně na další rozpracování. Informace do založeného svazku se potom sbíhaly z celé sítě Státní bezpečnosti právě přes centrální kartotéku Statisticko-evidenčního odboru a jeho lustračního pracoviště. Představa, kterou vytváří autoři článku v Respektu, že byl Donald Trump rozpracováván StB a přitom na něj tato služba podle dostupných informací nikdy nevedla svazek, je zcela nesmyslná.

Za Donalda Tumpa se Ivana Zelníčková Winklemeirová provdala v roce 1977. Protože v roce 1972 legálně opustila Československo na vystěhovalecký pas, mohla i nadále bez obav navštěvovat své příbuzné a známé. Svazek s krycím jménem Ivana založila pod registračním číslem 29834 Státní bezpečnost v kategorii Prověřovaná osoba. Již o rok později 27. dubna 1979 je svazek předán na rozvědku. Dle záznamu v registračním protokolu a dokumentu otištěném v časopisu Respekt byl svazek převeden na odbor 23. tedy nelegální rozvědku. Respekt již neuvádí jeho nové číslo 11239/354. Zajímavé je, že přestože se autoři článku spojili s několika bývalými příslušníky Státní bezpečnosti, zdá se, že je ani nenapadlo vyhledat toho nejdůležitějšího, který svazek do rozvědky přebíral. V otištěném dokumentu je uvedeno: “Na základě jednání s pracovníkem 23. odb. 1 S FMV s. Tyršem Vám předáváme k dalšímu opatření OS PO Ivana…“ Tyrš bylo krycí jméno Josefa Nováka narozeného 19. března 1945. Informace proč a za jakým účelem nelegální rozvědka svazek převzala je přitom velmi důležitá. V evidenčních systémech Státní bezpečnosti chybí blokační karty Ivany Trumpové a záznam v elektronické databázi vznikl až v roce 1987 a na začátku roku 1990 byla blokace zrušena.

Pokud tedy Okresní správa Státní bezpečnosti v Gottwaldově získala nějakou informaci týkající se Donalda Trumpa nebo jeho manželky, měla ji předat na nelegální součást rozvědky. Stálo by za úvahu, zda Donald Trump byl pro Státní bezpečnost natolik důležitý, že jeho rozpracování vedla Okresní správa StB v Gottwaldově. Autoři článku zjevně nepochopili, že předáním svazku na rozvědku rozpracování Ivany Trumpové v Gottwaldově skončilo.

V úvodu článku autoři píší „Státní bezpečnost měla o Trumpa zájem, vedla spis, jímž jeho jméno prochází.“ Věta je celkem úsměvná, protože svazky Státní bezpečnosti prochází doslova miliony jmen. Z faktu, že se jméno nějaké osoby vyskytne v cizím svazku nelze vyvodit vůbec nic.

V dalším textu je uvedeno: „V dubnu 1978 založila gottwaldovská správa StB spis s názvem Ivana v dubnu 1979 předala všechny informace komunistické rozvědce (…) na spisu pak dál pracovali lidé z StB v Gottwaldově a poskytovali informace rozvědce.“ Pokud byl spis předán rozvědce, neměli v Gottwaldově na čem pracovat. Spis byl předán nadřízené složce.

Samostatnou kapitolou jsou chyby v terminologii a struktuře komunistických tajných služeb 1. hlavní správa KGB SSSR je v textu uvedena jako „1. hlavní ředitelství“. Když autoři citují ze zprávy estébáka Daňka napíší další nesmysl. "„V součinnosti s 1. odborem StB zvážit získání poznatků“ (a dále pokračují, pozn. aut.) píše v jednom z dokumentů z konce osmdesátých let Daněk -1. odborem byla právě rozvědka.“ První odbor byl ovšem kontrarozvědný a autoři si ho spletli s 1. správou SNB.

Dokumenty Státní bezpečnosti nebyly rozvědkou předány do Ústavu pro studium totalitních režimů, ale do Archivu bezpečnostních složek, ale to je proti ostatním omylům a nepřesnostem pouhý detail.

Chybných a nepřesným informací je v textu daleko více, ale nejdůležitějším problémem je skutečnost, že autoři vůbec nedokážou interpretovat nalezené dokumenty. Neexistence svazku vedeného na Donalda Trumpa a předání svazku jeho manželky nelegální rozvědce nevedly k intenzivnějšímu rozpracování, ale naopak k jeho utlumení. Pokud by kdokoli z bezpečnostního aparátu nebo z vysokých funkcionářů komunistické strany požádal o shrnutí informací, které má Státní bezpečnost na Donalda Trumpa, odpověď by byla jasná. Donald Trump neprochází evidencí Státní bezpečnosti.


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.