Maláčová se sdílením pracovních míst narazila. Hospodářská komora mluví o zbytečné byrokracii

Návrh na sdílené pracovní místo

Maláčová se sdílením pracovních míst narazila. Hospodářská komora mluví o zbytečné byrokraciiNové 1
Domov

Karolína Vaverková

Návrh ministerstva práce pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) na zavedení sdíleného pracovního místa do zákoníku práce se nesetkává s podporou u vlivné Hospodářské komory. Samotné sdílení a dělbu pracovní doby i platu mezi více zaměstnanci komora podporuje s tím, že funguje už teď. Jeho uvedení do zákona považuje za nadbytečné a varuje před administrativou navíc.

„Zcela nová úprava, která se týká sdíleného pracovního místa, je na první pohled pozitivní, ale tak, jak je navržena, nebude zejména ve výrobních firmách příliš využívána v praxi, neboť by znamenala velkou administrativu navíc a ve skutečnosti malou flexibilitu,“ uvedla pro Echo24 právní expertka Hospodářské komory na pracovní právo Kateřina Kozáková.

Hospodářská komora upozorňuje i na to, že už nyní je sdílení pracovního místa možné, což komora podporuje. „Již za současného právního stavu je možné, aby docházelo ke sdílení jednoho pracovního místa dvěma či více zaměstnanci. Zákonnou regulaci v rozsahu návrhu ministerstva práce považujeme proto za nežádoucí,“ dodala Kozáková.

Návrh ministerstva počítá s tím, že uzákonění sdílení pracovního místa by mohl stát dotovat. Mělo by jít o finanční podpory pro zaměstnavatele s využitím peněz z EU.

To se Hospodářské komoře nezdá kvůli nízké nezaměstnanosti, která v Česku už nyní panuje. „V době, kdy se naše země potýká s nedostatkem zaměstnanců, považujeme za nesmysl, aby stát finančně podporoval de facto vznik dalších pracovních míst,“ uvedla Kozáková s tím, že takové opatření by mělo smysl v době recese, kdy je třeba zaměstnat co nejvíce osob alespoň zkrácenými úvazky. „Pokud by stát v době ekonomické konjunktury měl podporovat zaměstnávání ze státního rozpočtu, pak jedině cíleně u některých skupin osob, příkladem jsou ženy po mateřské, resp. rodičovské dovolené nebo absolventi škol,“ uvedla.

Smysl podle Hospodářské komory dává taková státní podpora, která motivuje k návratu nebo vstupu lidí na trh práce. „Nikoliv ve vytváření nových těžko obsaditelných míst, kterými jsou i sdílená místa. Jinými slovy, stát by měl podporovat obsazování pracovních míst, ne vytváření pracovních míst.“

Začlenění sdíleného pracovního místa, které Maláčová navrhuje v rámci změny rodinné politiky, má podle ministerstva umožnit větší flexibilitu zaměstnanců a míří hlavně na rodiče, kteří se do práce vrací po rodičovské dovolené.

„Zaměstnanci působící na sdíleném pracovním místě mohou podstatně lépe slaďovat pracovní a rodinný život, neboť si pracovní dobu rozvrhují sami ve vzájemné kooperaci, byť v mezích, které jim stanoví zaměstnavatel,“ uvedl pro Echo24 za ministerstvo Vladimír Dostálek.

Dále čtěte: Maláčová chce sdílená pracovní místa. Stát by je dotoval