DOKUMENT: Jak Zeman zdůvodnil milost pro odsouzeného šéfa lánských lesů

MILOST PRO BALÁKA

DOKUMENT: Jak Zeman zdůvodnil milost pro odsouzeného šéfa lánských lesů
Proč Miloš Zeman omilostnil Miloše Baláka? Foto: Tiskový odbor kanceláře prezidenta
1
Domov

Echo24

Prezident Miloš Zeman omilostnil odsouzeného šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Odůvodnění udělené milosti přinášíme v plném znění:

Prezident republiky udělil milost
Prezident republiky Miloš Zeman se dne 26. března 2022 rozhodl udělit milost Ing. Miloši Balákovi.
Prezident republiky prominul omilostněnému muži nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Prezident republiky při rozhodování o milosti vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec, zároveň však, po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná.
Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky