Přehledně: Vládní opatření, která mají pomoci podnikatelům

Podnikání

Přehledně: Vládní opatření, která mají pomoci podnikatelůmNové
Ilustrační foto Foto:

Shutterstock

2
Domov

Echo24

Vyhlášení nouzového stavu i plošná karanténa tvrdě dopadla na podnikatele. Téměř každý živnostník se dostal do problémů a stát po částech přichází s prostředky, které pouze zmírňují důsledky preventivních opatření.

V pondělí spustila příjem žádostí o program Úvěr COVID na podporu podnikatelů Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Živnostníci poškození opatřeními proti koronaviru tak mohou žádat o bezúročné půjčky do 15 milionů korun. Podnikatelé mohou peníze podle ministerstva financí využít k úhradě mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmy či financování zásob. Půjčka bude s nulovou úrokovou sazbou, do výše 90 procent způsobilých výdajů se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu 12 měsíců.

Spodní hranice půjčky se pohybuje od půl milionu korun, což kritizují někteří podnikatelé. „Vyzvali jsme proto vládu, abychom se společně co nejrychleji zamysleli, jak těmto firmám pomoci toto období překlenout. V danou chvíli jedinou možnost vidíme v okamžitém přístupu firem k bezúročným úvěrům již od 50 tisíc korun, s odkladem splátek o minimálně 1 rok. Tento návrh předkládáme také proto, že z hlediska administrativního a organizačního bude nejjednodušší, protože nevyžaduje žádnou změnu legislativy,“ řekl pro Echo24 mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Žádost lze podat také přes e-podatelnu banky a její součástí bude muset být doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může jít například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky či dodávky materiálu v případě výrobních společností.

K dalším patřením ministerstva financí patří plošné prominutí správního poplatku 400 korun za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do konce července.

Foto:

Echo24

Generální finanční ředitelství také upraví příslušný pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Ministerstvo financí v neděli schválilo úlevy pro podnikatele v rámci tzv. liberačního balíčku. Základní opatření jsou uvedena níže.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Zdroj MF

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také:

Podnikatelé žádají kvůli koronaviru odložit EET. Schillerová pouze slibuje, že nebudou pokuty

Platby státu by měla vláda podnikatelům odložit, říká šéf Svazu obchodu