České školství se nezlepšuje

Nové výsledky PISA

České školství se nezlepšuje
Pravý břeh

Začátkem prosince byly uveřejněny nejnovější výsledky mezinárodního průzkumu znalostí studentů PISA, kterým OECD pravidelně srovnává úroveň patnáctiletých žáků v čtenářské gramotnosti, matematice a přírodních vědách. Česká republika se v žebříčku 72 zemí těsně dostala do první třicítky, ale předstihly ji státy, jako je Španělsko, Portugalsko nebo Polsko.

„Jedním z nejdůležitějších obecných poznatků, které PISA přináší, je fakt, že pro kvalitu vzdělávání je důležitější kultura než struktura,“ říká Jiří Nantl, expert ODS pro výzkum a inovace, ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC. „V čele žebříčků PISA jsou společně země, které používají velmi různé přístupy ke vzdělávání a k organizaci škol. Nastavení školní správy, pravomoci ředitelů a státních orgánů, způsob financování a další podobné prvky jsou nakonec méně důležité než odhodlání učitelů a žáků.

Proto nejvíce alarmující zprávou pro Českou republiku je zjištění, že české děti mají zcela nejhorší postoj ke škole ze všech zemí OECD. České děti nechodí do školy rády a škole nedůvěřují, a to představuje zásadní problém jdoucí daleko za hranice samotného vzdělávání. Předurčuje to celou řadu obtíží ve fungování naší společnosti, ekonomiky a demokracie. Změna postoje dětí ke škole je nejdůležitějším úkolem pro českou vzdělávací politiku.“

Václav Klaus ml., expert ODS pro školství a bývalý ředitel gymnázia PORG, dodává: „Kdo nás předstihl či nepředstihl je jedna věc, druhá věc jsou trendy a ty jsou alarmující a u České republiky klesající. Pokles se datuje od zavedení Školského zákona, Rámcových vzdělávacích programů a panovaní Petry Buzkové. Obávám se, že panování další politicky mocné ministryně Valachové pošle výsledky ještě brutálnějším způsobem dolů – což je vždy vidět po třech až čtyřech letech.“

 Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.