Babiš v kokpitu. Vicepremiér využil přízně kapitána obřího airbusu

Babiš v kokpitu. Vicepremiér využil přízně kapitána obřího airbusuNOVÉ
Vicepremiér Andrej Babiš na sedadle kopilota letadla A380 na lince mezi San Franciskem a Londýnem Foto: Foto: Hnutí ANO
Domov

VICEPREMIÉR V PILOTNÍ KABINĚ

Jan Kálal

Měl přímo klukovskou radost. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) usedl na cestě z USA na sedadlo kopilota největšího dopravního letadla na světě, Airbusu A380, a nechal se vyfotit. Pokud by se tak stalo za letu, bylo by to závažným porušením předpisů. Babiš se ale fotil ještě před startem, což je možné se souhlasem kapitána.

Letěl běžnou linkou jako 468 dalších cestujících, ale přeci byl Andrej Babiš víc, než ostatní. Ministr financí měl možnost podívat se před úterním startem z mezinárodního letiště v San Francisku do pilotní kabiny Airbusu A380. A nebyl by to Babiš s marketingem svého hnutí ANO, aby se o zážitek nepodělil. Jeden snímek zachytil vicepremiéra, jak se usmívá na místě kopilota stroje British Airways. Na druhé fotografii jsou pak skuteční piloti letu do Londýna.

Deník ECHO24.cz zjišťoval, nakolik byl Babišův pobyt v kokpitu v souladu s pravidly civilní letecké dopravy.

Za letu musí být kokpit sterilní. Bez návštěv

„Na věc je třeba pohlížet ze dvou stran, jedno hledisko je letová bezpečnost (safety) a druhou bezpečnost obecná (security). Z pohledu safety je tu závazný princip takzvaného sterilního kokpitu, to znamená, že během kritických fází letu (pojíždění, vzlet a počáteční stoupání, přiblížení na přistání a přistání samotné) se posádka plně věnuje průběhu letu a jejich pozornost nesmí být ničím rušena,“ uvedl zástupce generálního ředitele Úřadu pro civilní letectví Petr Navrátil.

Pokud kapitán letadla souhlasí se vstupem osob do pilotní kabiny i s fotografováním a neporuší přitom nic z výše uvedeného, není důvod ho jakkoli postihnout.

„Z pohledu security jsou (v Evropské unii formou závazných nařízení) stanovena konkrétní technická opatření a společnosti musí zavést takové postupy, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu osob do kabiny posádky,“ pokračoval Navrátil. Zmínil ale i to, že kromě společných standardů existují vnitřní postupy leteckých společností a závazný princip, podle kterého kapitán letadla odpovídá za bezpečné provedení letu a všichni cestující musí uposlechnout jeho pokynů.

Podle zástupce generálního ředitele Úřadu pro civilní letectví je proto situace následující – pokud kapitán letadla souhlasí se vstupem osob do pilotní kabiny i s fotografováním a neporuší přitom nic z výše uvedeného, není důvod ho jakkoli postihnout. „Pokud by jeho rozhodnutí bylo v rozporu s požadavky předpisů, nebo vnitřních postupů společnosti, pak za své rozhodnutí nese plnou odpovědnost a podle závažnosti takového porušení by následoval postih,“ varoval Navrátil.

ČSA a Travel Service: Vždy záleží na kapitánovi

Podobně to vidí i zástupci českých leteckých společností. „Je možné, aby v době před zahájením letu, tedy před uzavřením všech vnějších dveří letadla, civilní osoba vstoupila do kokpitu. Podmínkou je, aby to nebyl let ve zvláštním režimu a velitel letounu (kapitán) se vstupem do kokpitu souhlasil a byly dodrženy všechny bezpečnostní a provozní procesy,“ sdělil tiskový mluvčí ČSA Daniel Šabík.

„Během letové doby jsou dveře do kokpitu vždy uzavřeny a uzamčeny. Do pilotní kabiny nemá během letu nikdo přístup, kromě posádky a osob se zvláštním povolením, jehož vydání podléhá schvalovacímu procesu letecké společnosti s dostatečným časovým předstihem,“ dodal Šabík.

Mluvčí společnosti Travel Service Vlaďka Dufková shrnula, že podle firemních pravidel mají vstup do pilotní kabiny povolený za letu nebo letové přípravy jen členové posádky určení k provedení letu, personál podílející na přípravě letadla k letu a kontrolní orgány státu nebo společnosti Travel Service. „Výjimku pro vstup jiných osob může povolit předem letový ředitel Travel Service. Konečné rozhodnutí o vstupu však náleží pouze veliteli letadla,“ připojila Dufková.

Babiš svůj pobyt v kokpitu glosoval slovy: „Poprvé poletím v A380 ze San Francisca do Londýna, v kabině fotka na památku.“ Server ECHO24.cz ještě zjišťuje, jak se na Babišův suvenýr dívají u British Airways. Odpověď bude ale zřejmě podobná jako od Úřadu pro civilní letectví a českých aerolinek.