S Karlem Schwarzenbergem to byly celkem tři celodenní výpravy. Skoro po celou dobu jsem měl zapnutý diktafon. Obsah našich konverzací víceméně odpovídá skutečnosti, píše Jiří Peňás. -
Jiří Peňás se svou novou knihou. -