Sál kina po požáru (vlevo), budova kina po požáru (vpravo) -