Graf ukazuje počet stoupajících citací v závislosti na délce kariéry -
Alessandro Strumia -