Milionová odměna pro šéfa ČT: Lipovská navrhne nulu. Radu čeká další drama

JEDNÁNÍ RADY ČT

Milionová odměna pro šéfa ČT: Lipovská navrhne nulu. Radu čeká další drama
Radní ČT Hana Lipovská Foto: Jan Zatorsky
Domov

Vojtěch Šeliga

Středeční zasedání Rady ČT, které bude přitom teprve druhé s novými členy, může být zřejmě velmi bouřlivé. Radní budou mimo jiné probírat bonusy generálního ředitele za minulý rok. Hojně diskutovaná členka Rady Hana Lipovská přitom kolegům navrhne, aby tento bonus činil nula procent. Petr Dvořák by měl mít za loňské výsledky České televize nárok na maximální finanční bonus. Tedy deset jeho měsíčních platů, což je 2,4 milionu korun. Podle radního Zdeňka Šarapatky se Lipovská za funkci upsala peklu.

„Na zítřejším jednání Rady České televize budou mimo jiné projednávány bonusy generálnímu řediteli. Dnes jsem proto členům Rady na základě výzvy předsedajícího zaslala svůj návrh usnesení v následujícím znění: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o sjednaných pracovních podmínkách (dle Usnesení č. 148/13/17 ze dne 28. 6. 2017), vznikl generálnímu řediteli nárok na roční bonus za rok 2019 ve výši 0 %,“ uvedla v úterý ekonomka na Facebooku.

Naznačuje dále, že si podle ní Dvořák navrhovanou odměnu nezaslouží. „Jsem přesvědčena, že práce generálního ředitele nám nedovoluje použít peníze koncesionářů k tomu, aby byla práce zaměstnance oceněna na více než 100 %, což je výše jeho platu. Zavdávají dokonce příčinu vzít v úvahu i manažerskou smlouvou připouštěnou možnost malusu. Stoprocentní mzdu podle mě dostane zaměstnanec tehdy, pokud pracuje na sto procent. Schválení bonusů generálního ředitele v plné výši by pak znamenalo, že jsme přesvědčeni o tom, že generální ředitel fungoval na 180 %,“ píše Lipovská.

Rada se při rozhodování o výši bonusů řídí deseti velmi volně definovanými kritérii. Lipovská uvedla několik bodů, proč by Dvořák neměl žádné peníze navíc získat. Mluví například o neudržitelném hospodaření či o poklesu podílu sledovanosti. Dále hovořila například o soudních sporech, které se proti televizi vedly.

Lipovská nebude chtít dát odměny ani řadovým zaměstnancům ČT. „Nemám pochybnosti o neudělení bonusů generálnímu řediteli, jde mi o řadové zaměstnance České televize. Ne vrcholové manažery, ne špičky, ale o ty, bez kterých by televize netočila a nevysílala, bez kterých by vedení nemělo co vést. Nová kolektivní smlouva totiž svázala jednorázovou odměnu řadových zaměstnanců s udělením bonusu řediteli. Nejedná se možná – z pohledu vrcholových manažerů – o částku vysokou. Bonus generálního ředitele tvoří asi 80 % jeho celoroční mzdy, bonus řadového zaměstnance hrubým propočtem (přesná data totiž nemám k dispozici) zhruba 2 %. V těžké ekonomické situaci, která naši zemi čeká, je však i taková odměna podstatná. Přesto nemohu jednat jinak. Mohu však slíbit, že budu v Radě pracovat tak, aby příští rok zaměstnanci odměny dostat mohli. Za současné situace ruku pro bonus zdvihnout nemohu. A nejsem v Radě proto, abych se zdržovala hlasování,“ napsala.

Lipovská se upsala peklu, tvrdí radní Šarapatka

Ostře se proti Lipovské ohradil další radní Zdeněk Šarapatka. „Bobošíkové Hana Lipovská se za funkci upsala peklu. Jak se s tím vyrovná její duchovní pastýř Dominik Duka, který ji vyslal do Rady České televize, lze už předem spekulovat: sebereflexi jako obvykle nečekejme. Hana Lipovská totiž na FB uveřejnila návrh vlastního usnesení na zítřejší schůzi Rady ČT, v němž avizuje nulový bonus, resp. nepřiznání byť jediné koruny odměny generálnímu řediteli televize Petru Dvořákovi za jeho práci v roce 2019. Že zasedla v Radě ČT teprve před měsícem jí ale v hodnocení vrcholového manažera ČT za minulý rok nepřekáží, právě naopak,“ napsal na Facebook.

„Hana Lipovská je zkrátka nové koště v rukou nepřátel České televize. Jak dlouho stálo v koutě, než si jej všimla politika starých pořádků, nevíme. Že nezametá poctivě, ale jen to, za co ji pochválí její chlebodárci, je ale známý fakt. Hlava generálního ředitele, o kterou teď skrze jeho roční bonus s nehranou vervou usiluje, je ale přímým zatroubením do útoku, jehož pravým cílem je svoboda slova a nezávislost České televize. Občan Dvořák by nulu od Lipovské jistě ve zdraví přežil, hlady neumře a profík s vlivným postem v Evropské vysílací unii se jen tak neztratí. Hůře na tom ale bude sebeúcta Hany Lipovské,“ uvedl mimo jiné.

Radní se přeli už na poslední schůzce

Lipovská se dostala do sporu se Zdeňkem Šarapatkou již při minulé schůzi ohledně nového kanálu ČT3. Po generálním řediteli Petru Dvořákovi požadovala informaci, jak dospěl jejich internetový průzkum k tomu, že lidé měli zájem o nový program ČT 3.

„Program ČT 3 směřuje spíše na seniory, nicméně způsob sběru dat byl internetový, což znamená, že se pravděpodobně přímo netýká cílené skupiny, pro kterou byl určen. Měli navíc diváci možnost tento program naladit? Protože já vím, že řada seniorů, zejména z venkova, ho neuměla naladit,“ ptala se ekonomka.

Na otázku reagoval ale radní Zdeněk Šarapatka. „Já nevím, paní kolegyně, kde berete tu jistotu, že internetový průzkum se netýká seniorů. Pokud jste si povšimla, nevím jak u vás, ale čeští senioři od nějaké věkové kategorie jsou zpravidla moderní lidé,“ oponoval jí. Oba radní se dostali ještě jednou do sporu kolem otázky náboženského vysílání a přátelství Lipovské s kardinálem Dukou.