Let roháče přes Javorník

GENIUS LOCI

Let roháče přes Javorník
Průsmyky Bílých Karpat se prodíraly na Moravu z Uher však též různé pohromy a hordy lidu východního typu, Tataři, Turci, kuruci, Moskalové, takže místní lid měl co dělat, aby se udržel. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás