Poslední místo reakčního kancléře

GENIUS LOCI

Poslední místo reakčního kancléře
Teď tam leží v prosté kryptě, v takových kójích pro rakve opatřených litinovou mříží a cedulkou Clemens Wenceslaus Lothar Fürst von Metternich-Winneburg. Poblíž jeho tři manželky, které postupně přežil. Foto: Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás