Státní byrokracie. Stále čekáme na ošetřovné za březen

Názor čtenáře

Státní byrokracie. Stále čekáme na ošetřovné za březen
Názory čtenářů

Radka Koubová

Reaguji na váš článek z 11.5. ohledně zoufalých rodičů a nevyplaceném ošetřovném za měsíc březen. Se vším naprosto souhlasím, sama jsem OSVČ rodič, matka samoživitelka a dosud jsem nedostala ani vyjádření, jak byla moje žádost posouzena.

Nicméně v článku chybí ještě jedna informace, s kterou se nás v teto věci setkalo mnohem více rodičů. A to, že spolu se žádostí o ošetřovné za měsíc březen jsme dle pokynů zaslali i požadované potvrzení o uzavření škol a přesto 3 týdny poté jsme byli vyzváni mailovou formou, ať tato potvrzení doplníme, že jsme je dosud neposlali.

Sama za sebe jsem vše poslala prostřednictvím pošty, v jedné obálce. Zatla jsem zuby a obratem zaslala (opět) tato potvrzení. Opět dle zaslaných pokynů.

Následně jsem dostala pouze potvrzení o doručení, 5 dnů poté potvrzení o přijetí. Je to dalších 17 dní a od té doby se neděje nic. Na moje mailové dotazy nikdo nereaguje. Kladu si otázku, co mohu udělat více proto, aby moje žádost byla vyřízena.

A mohu doplnit, pro zajímavost, co se týče žádosti za duben, nyní požadují, aby potvrzení o uzavření škol bylo napsané na jméno dítěte. Žádná oficiální potvrzení školy, které dávají školy na své webové stránky rodičům ke stažení. Kdepak, pěkně si musíme znovu žádat školu o nové potvrzení. Tedy, alespoň my OSVČ.