Uzavření uměleckých škol má nedozírné následky

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Uzavření uměleckých škol má nedozírné následky
Výuka studentů na základních uměleckých školách. Foto: Zdroj: Shutterstock
1
Názory čtenářů

Čeněk Hlavatý

Váš týdeník čtu od jara pravidelně, máte velmi přesné statistiky, výborné zorné úhly názorů a odborníky v redakci. Mám pro vás zajímavý podnět, co se týká neviditelnosti ZUŠ v ČR, doposud o nás v médiích neproběhla žádná zmínka. Nikdo za nás neztratil ani slovo. Po republice se šíří pouze na webových stránkách ZUŠ otevřené dopisy (např. ZUŠ Vysoké Mýto), ale zájem žádný.

Všichni výkonní umělci (hudebníci, operní pěvci, malíři, sochaři, tanečníci, divadelníci atd.) prošli uměleckým vzděláváním v
ZUŠkách/dříve v Liduškách. Existuje nadace ZUŠOPEN, ale ta se také odmlčela. Obracím se na Vás, jako na představitele i kulturní elity, aby se někdo konečně za nás postavil, tak aby naše názory byly slyšet. Pan plukovník Prymula, MŠMT, KHS nás svým přezíráním demotivují v našem tvůrčím konání – uměleckém vzdělávání. Nyní je prioritou naší ZUŠky učit prezenčně, investovali jsme do
opatření velké prostředky, abychom nemuseli být bez žáků a přesto KHS, odbor ZUŠ na MŠMT nás nevyslyšely/nezajímá je naše opatření a podmínky, které splňujeme v nejpřísnějších parametrech.

Distanční výuka je v ZUŠ dobrovolná. Z toho vyplývá, že rodiče pokud nechtějí, nepředají dítěti (našemu žákovi) info o zadaném úkolu jsou přece zavaleni úkoly ze ZŠ a SŠ. A další nechtějí platit školné v době uzavření škol.

ZUŠky mají výsadní pozici v ČR i EU v systému uměleckého vzdělávání, a přesto jsme byli zařazeni do skupiny rizikových škol a uzavřeni jako první. Nejsme žádná volnočasová aktivita. Připravujeme žáky na talentové zkoušky na střední umělecké školy a vysoké umělecké školy – v tomto je také naše privilegium i unikum. A do talentových zkoušek zbývá zhruba 100 dní – konzultace nestačí. Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ – ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. A nikoho to nezajímá. „Vyčkejte až bude jasno.“ Tak zní nejčastější odpověď od nekompetentních lidí na kompetentních místech.

Já mám jasné priority, chci učit v přímé výuce, protože naše ZUŠ Mšeno je bezpečná – odpovědně chráním své učitele- profesionály (výkonné umělce), zaměstnance i žáky. Distanční výuka je pouze na efekt, ale není efektivní. Začal nouzový stav a do dnešního dne v žádné reportáži médií nezazněl hlas ředitelů/ředitelek ZUŠ ČR. Široká veřejnost nás nevnímá, jako důležitou složku vzdělávání. Kultura není přece nezbytná… To bychom měli změnit a hlasitě dát o sobě vědět, jako celek. Tato situace je demotivující. ZUŠky zušlechťují společnost, aby byla kulturní a vyspělá.

Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno