Soud zrušil nařízení pražské hygieny zavřít vysoké školy

UZAVŘENÍ VYSOKÝCH ŠKOL

Soud zrušil nařízení pražské hygieny zavřít vysoké školy
Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
Domov

Ladislav Šustr

Pražský městský soud zrušil nařízení, které se týká zákazu osobní přítomnosti studentů při výuce na vysokých školách. Vyplývá to z úterního rozsudku soudkyně Evy Pechové. Nařízení vyhlásila Hygienická stanice hlavního města Prahy, podle které měly školy přejít na on-line výuku. Podle soudu ale chybí dostatečné zdůvodnění. Šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová k rozsudku uvedla, že nebude mít žádné praktické důsledky, protože vláda 14. října rozhodla o uzavření vysokých škol.

Hygienická stanice o uzavření pražských škol rozhodla s účinností od 21. září do konce října. Argumentovala přitom tím, že se u koronaviru jedná o nový virus, která má velký potenciál exponencionálního šíření. Jako jeden z nedůležitějších nástrojů je podle hygieny zabránění dalšího šíření. V době podání mimořádného opatření na tom bylo hlavní město v absolutních číslech nejvíce postiženou oblastí v České republice. I kvůli zastavení tohoto trendu chtěla hygiena uzavřít všechny vysoké školy, které ale začínaly fakticky učit až od října.

Rozhodnutí soudu ohledně zavřených vysokých škol by newsroom on Scribd

Městský soud v Praze ale mimořádné opatření hygienou smetl ze stolu. V rozsudku totiž uvedl, že soud vyšel z jiného rozsudku Nejvyšší správní soudu, podle kterého zákon o ochraně veřejného zdraví nedává pravomoc hygienickým stanicím tyto opatření vydávat. „Nejvyšší správní soud konstatoval, že ustanovení § 85 zákona o ochraně veřejného zdraví krajským hygienickým stanicím nezakládá pravomoc vydávat mimořádná opatření, nýbrž pouze stanoví postup pro jejich vydávání, obsahové náležitosti a podmínky jejich platnosti a účinnosti. Neuvedení tohoto ustanovení v § 94a zákona o ochraně veřejného zdraví proto nemá žádný dopad na povahu mimořádných opatření,“ uvedl soud v rozsudku.

Soud tak ve věci postupoval jako s opatřením obecné povahy. „Pokud jde o přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu se zákonem, namítá navrhovatel především nepřezkoumatelnost napadeného opatření obecné povahy, neboť neobsahuje žádné důvody, proč odpůrce Hygiencká stanice hl. m. Prahy přikročila de facto k uzavření právě a jen vysokých škol a ne škol středních nebo základních, nebo proč je stále možné pořádat divadelní nebo hudební produkce. Navrhovatel namítá, že v odůvodnění též není uvedeno, proč je de facto uzavření vysokých škol účinnějším opatřením než uzavření shora uvedených nebo například restaurací, barů, obchodních center, sportovišť, které v době vydání nařízení zůstávají, byť omezeně, otevřeny veřejnosti. Navrhovatel uvádí, že odpůrce 1 se těmito otázkami, poměřováním zájmů a uvedením nezbytnosti a předpokládaných účinkům Nařízení nezabýval ani okrajově, což způsobuje nezákonnost jeho rozhodnutí,“ uvádí dále rozsudek.

Podle rozsudku je nařízení o uzavření škol podrobně a konkrétně odůvodněno, protože se opírá o zhoršující se epidemickou situaci v Praze. Chybí ale, proč je vydán právě zákaz přítomnosti studentů ve školách a jaký to bude mít cíl. „Námitka nepřezkoumatelnosti napadeného nařízení je tak důvodná,“ dodal soud.

Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová uvedla, že rozsudek nebude mít žádné praktické důsledky, protože od 14. října jsou vysoké školy uzavřené podle rozhodnutí vlády. Uvedla také, že hygiena využije opravného prostředku. Tím je kasační stížnost, který posoudí Nejvyšší správní soud.