Společnosti Immofinanz narostly příjmy z pronájmu v pololetí o deset procent

TRH KANCELÁŘSKÝCH NEMOVITOSTÍ

Společnosti Immofinanz narostly příjmy z pronájmu v pololetí o deset procent
Ekonomika

Echo24

Společnost IMMOFINANZ, která se pohybuje na trhu kancelářských nemovitostí, zahájila finanční rok 2020 se silnou provozní výkonností, ale vývoj podnikání ve druhém čtvrtletí byl negativně ovlivněn pandemií covid-19.

Výnosy z pronájmu vzrostly o 10,4% na 145,5 milionu eur (přes 3,8 miliardy korun) v důsledku rozšíření portfolia prostřednictvím akvizic a dokončení, ale nárůst odpisů pohledávek v souvislosti s krizí vedl k podstatně vyšším nákladům na nemovitosti.

Výsledky správy aktiv se i přes tyto odpisy stále zlepšily o 1,8 % na 102,8 milionu eur. Pandemie také ovlivnila oceňování investic do nemovitostí: přecenění činila -159,2 milionu eur, ve srovnání s jasně pozitivními výsledky v první polovině předchozího roku. Toto snížení představuje 3,1% z celkového portfolia nemovitostí. Čistý zisk za první pololetí 2020 činil -120,4 milionu eur.

„Účinky pandemie Covid-19 také konfrontovaly naši společnost s výzvami a měly negativní dopad na výsledky za první pololetí. Právě silné stránky, díky nimž se IMMOFINANZ stal jedním z předních poskytovatelů kancelářských a maloobchodních nemovitostí v našem regionu, nám nyní pomáhají zvládnout krizi. Tyto silné stránky zahrnují naše vysoce kvalitní, inovativní kancelářská řešení a nákladově efektivní, relativně odolné maloobchodní koncepty odolné vůči krizi, naše zaměření na zákazníky, závazek našich zaměstnanců a naše konzervativní politika financování,“ komentoval tento vývoj generální ředitel IMMOFINANZ Ronny Pecik.

„Na straně kapitálu jsme také jednali rychle a aktivně a v červenci jsme podnikli kroky k posílení naší akciové základny a ukazatelů důležitých pro naše hodnocení investičního stupně."

Nemovitosti IMMOFINANZ v České republice představují 10,8% z celkového portfolia společnosti, včetně 18 nemovitostí s účetní hodnotou 535,8 milionu eur. Do nabídky společnosti patří mimo jiné 7 kancelářských budov (13,4% z celkového objemu stálých kanceláří) a 11 retailových nemovitostí (8,6% z celkového objemu stálých maloobchodů). Míra obsazenosti českého portfolia zůstala v v prvním pololetí roku 2020 stabilní na vysoké úrovni 96,8%.

V první polovině rozpočtového roku 2020 se výnosy z pronájmu v České republice zvýšily na 14,7 milionu eur (ve srovnání s 12,6 milionu eur za stejné období vloni), což představuje 10,1% celkových příjmů skupiny z pronájmu.