Bradáčová poslala Zemanovi své rozhodnutí o Čapím hnízdě

Bradáčová poslala Zemanovi své rozhodnutí o Čapím hnízděAKTUALIZUJEME
Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Foto:

Foto: Jan Zatorsky

Domov

Kauza Čapí hnízdo

Echo24

Vrchní státní zastupitelství v Praze oznámilo, že přezkoumalo rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání všech obviněných v tzv. kauze Čapí hnízdo.

Své kvalifikované vyjádření předložilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství, oznámila na webových stránkách vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. „K obsahu tohoto vyjádření VSZ v Praze nebude poskytnuta bližší informace do doby, kdy nejvyšší státní zástupce bude veřejnost informovat o svém vyhodnocení předmětného usnesení o zastavení trestního stíhání,” oznámila Bradáčová.

Deník Echo24 se už dříve VSZ v Praze ptal, zda stanovisko samotné znamená, že VSZ rozporuje rozhodnutí státního zástupce Šarocha trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo zastavit. VSZ Praha ale uvedlo, že nelze ze samotné existence vyjádření dovozovat jeho obsah.

„Vrchní státní zastupitelství v Praze přezkoumává rozhodnutí podřízených krajských státních zastupitelství, resp. MSZ v Praze, o zastavení trestního stíhání vždy, a to podle zákona o státním zastupitelství a podle vnitřní organizační normy z hlediska zákonnosti a důvodnosti. Vyjádření adresované Nejvyššímu státnímu zastupitelství v tzv. kauze Čapí hnízdo může obsahovat různé varianty a z faktu, že bude takové vyjádření předloženo, nelze dovozovat jeho obsah,“ uvedl pro Echo24 náměstek vrchní státní zástupkyně Adam Bašný.

Rozhodnutí o zastavení stíhání nabylo právní moci 17. září, na přezkum má Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) tři měsíce – tedy do 17. prosince.

Mluvčí NSZ Malý uvedl, že vyjádření Bradáčové nebude nijak komentovat. „Nejvyšší státní zastupitelství bude informovat až o konečném rozhodnutí ohledně přezkumu této věci,“ řekl ČTK.

V kauze čelili vedle Babiše obvinění také premiérova manželka Monika, děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Část, která se týkala premiérova syna byla na jaře vyloučena k samostatnému řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Šaroch stíhání zastavil mimo jiné proto, že se nepodařilo opatřit důkazy o tom, že by obvinění uvedli v žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, nebo by takové údaje zamlčeli. Protože akcie společnosti byly akciemi na majitele, nelze podle Šarocha také prokázat, kdo je v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace vlastnil.

Výpovědi bankéřů z banky HSBC, která Farmě Čapí hnízdo v minulosti poskytla úvěr, navíc podle Šarocha vyloučily pravdivost záznamů o tom, že byla společnost s Agrofertem v době projednávání žádostí o úvěr, jeho poskytování a splácení, v postavení mateřské a dceřiné společnosti. O tom, že bankovní dokumenty Čapí hnízdo s Agrofertem a premiérem propojují, psala v minulosti média. Bankéři ale podle Šarochova usnesení materiály označili za nepodložené a nepřesné.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Související články