Berňák vyměřil dětskému domovu pokutu 10 milionů kvůli chybě. Zasáhl až soud

POSTUPY FINANČNÍ SPRÁVY

Berňák vyměřil dětskému domovu pokutu 10 milionů kvůli chybě. Zasáhl až soud
Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
Domov

Ladislav Šustr

Finanční správa se svým tvrdým postupem znovu narazila. Tentokrát se Krajský soud v Praze zastal Dětského domova se školou v Dobřichovicích, které musely platit 10 milionů korun za administrativní chybu. Částku požadoval Finanční úřad pro Středočeský kraj kvůli tomu, že dětský domov porušil rozpočtovou kázeň tím, že prostředky se měly na účtu použít na jiný účel než dovoluje zákon. To ale soud zamítl.

Spor se rozhořel o administrativní chybu, která se stala v letech 2011 až 2013, kdy se měl dětský domov dopustit rozpočtové kázně. A to tím, že peníze z fondu reprodukce majetku měly být použity na jiný účel, než tomu umožňuje zákon. Podle domova ale k žádnému porušení rozpočtové kázně nemohlo dojít, protože nedošlo k žádnému pohybu finančních prostředků ve fondu. Domov ovšem přiznal, že došlo k administrativní chybě kvůli špatnému účetnictví. Peníze akorát byly na jiném účtu.

Finanční správa přesto vyměřila vratku přesahující 10 milionů korun. Proti tomu se domov ohradil s tím, že by se jednalo o likvidační částku a sankce by ohrozila jeho další fungování. Sám domov ve své argumentaci uvedl, že výše odvodu je velmi vysoká na to, že se nestala žádná škoda. „Jednalo se pouze o marginální účetní pochybení, peněžní prostředky nebyly použity k jinému účelu,“ uvádí v rozsudku dětský domov.

Správa přesto trvala na částce z důvodu, že zákon „taxativně vymezuje účely, na které je možné prostředky daného fondu použít.“ A to i v případě, že k žádnému pohybu ve fondu nedošlo.

Krajský soud v Praze pak ve svém rozsudku uvedl, že finanční správa ve své argumentaci postupovala podle zákona. Přesto porušení rozpočtových pravidel nastane až v okamžiku vydání peněžních prostředků. To se ale nestalo. „Skutečnost, že žalovaný i správce daně dovozují porušení rozpočtové kázně žalobkyní pouze z toho, že provádění účetních operací se odchýlilo od taxativně určených účelů, je podle soudu výsledkem příliš formalistického výkladu,“ uvedl soud.

Vyhráno ale dětský domov ještě nemá. Proti rozsudku totiž může finanční správa podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. U této instance nedávno uspěl podnikatel Stanislav Ejvák, kterému finanční správa napařila pokutu 2 miliony korun za to, že v době, kdy byl těžce nemocný, neodevzdal včas oznámení o osvobozených příjmech.

Podnikatel přitom docházel obden na několikahodinovou dialýzu a několikrát musel být v nemocnici kvůli selhávajícím ledvinám. Po dvou letech se ho soud zastal s tím, že dialýza a nefunkční ledviny jsou důvodem, proč lze pozdě odevzdané oznámení omluvit.

Pro finanční správu se tak jedná v poslední době o další prohraný rozsudek proti firmám a podnikatelům. Na konci června vydal Ústavní soud nález, ve kterém tvrdě zkritizoval praktiky úředníků finanční správy. Podle nálezu totiž berňák manipuloval s důkazy a došlo i k odstraňování listin ze spisu. V jednom případě dokonce chybělo 65 procent listin. Na ostatních bylo patrné, že došlo ke gumování čísel.