Registrace, prioritizace a rezervace a očkování... Čtyři fáze vakcinace s nejasnostmi

POSTUP PŘI OČKOVÁNÍ

Registrace, prioritizace a rezervace a očkování... Čtyři fáze vakcinace s nejasnostmi
Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
Domov

V pátek 15. ledna se otevřou registrace pro zájemce o očkování proti covidu-19. Platí to zatím pro lidi nad 80 let, od 1. února se budou moci hlásit všichni. Celý proces je podle vládního vakcinačního plánu rozdělen na čtyři kroky – registrace do systému, prioritizace, rezervace a finální očkování. Největší nejasnosti panují u druhé položky – strategie neupřesňuje, jakým způsobem se bude určovat pořadí jednotlivých zájemců. Pořadník ovlivňuje řada faktorů, od věku přes povolání po zdravotní stav. Dostupnost či naopak zpoždění vakcín může rovněž ovlivnit místo ve frontě.

Centrální rezervační systém se bude podobat rozcestníku s odběrovými místy pro antigenními testy na adrese crs.uzis.cz. Místo toho, aby ovšem odkazoval na registrační formuláře jednotlivých nemocnic a odběrových míst, bude fungovat jako jeden velký a centrálně řízený ekosystém se všemi informacemi na jednom místě. Implementaci sekce pro očkování zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky společně s armádou a státním podnikem NAKIT. Na žádost hejtmanů bude systém k dispozici ve zkušebním provozu, aby kraje měly dost času si jej proklikat a případně i nahlásit objevené nedostatky.

Ostrý provoz by měl pak odstartovat v pátek 15. ledna pro lidi nad 80 let. Ti nebudou muset vyplňovat podrobnější údaje, protože spadají do skupiny s nejvyšší prioritou. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) všechny přihlášené systém nejdřív zaregistruje, ale termín jim přidělí až tehdy, když budou proočkovaní zdravotníci a lidé v domovech. Ostatní populace, zejména senioři nad 65 let, chronicky nemocní a vybrané profese, se budou k přidělení termínu očkování registrovat od 1. února.

Dle přílohy vládní strategie je proces od začátku do konce rozdělen do čtyř fází – registrace, prioritizace, rezervace a následně očkování. Jelikož ovšem vláda musí vzít v potaz připomínky nejen krajů, ale také poslanců a odborníků, je možné, že se některé dílčí kroky mohou ve finále ještě změnit. Vláda by měla na nakumulované nedostatky reagovat v pondělí na jednání s hejtmany.

1. Registrace do systému

Přihlašování zájemců by mělo proběhnout přes internetové stránky crs.uzis.cz. U starších lidí hrozí, že si nebudou s elektronickým formulářem vědět rady, systém nicméně umožňuje, aby za ně údaje vyplnil někdo jiný, například členové rodiny, pečovatelé či známí. Vláda počítá s tím, že by s registrací mohli pomoct praktičtí lékaři daných osob či asistenti na infolince 1221. Vznikají i další iniciativy, například obecní úřad Úvaly se nabídl s tím, že by seniorům mohly asistovat například tamější úřednice.

Co se týče údajů, ty se budou shromažďovat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Vyplňují se následující položky: jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, rodné číslo, povolání, zdravotní pojišťovna a základní informace o zdravotním stavu. Tyto údaje budou pro další krok, tedy prioritizaci, zcela zásadní. U lidí, kteří si nejsou jistí svým zdravotním stavem, se doporučuje konzultace s praktickým lékařem, který případně může vydat kontraindikaci k očkování.

2. Prioritizace zájemce

Nutno podotknout, že zatím není jasné, jak přesně bude fungovat prioritizace a bodování zaregistrovaných zájemců, což je jedna z připomínek zástupců krajů. Čili se také neví, jakým způsobem se budou lidi „předbíhat“, jakmile začnou přibývat další a další zájemci o vakcinaci. Parametrů, podle kterých se bude rozhodovat, je mnoho, a mají různou úroveň důležitosti a naléhavosti. Věk je jedním z nich (čím starší osoba, tím spíše dostane přednost), stejně jako povolání (hasiči, policisté či učitelé jsou v prioritních skupinách) a zdravotní stav (např. člověk s rakovinou či cukrovkou). Jak budou tyto počty probíhat, stále není vyjasněno.

Ve zkratce tak senioři s vícero komorbiditami budou na pořadníku výše než třeba třicetiletý policista s cukrovkou. Zároveň musí být systém nastavený tak, aby šlo o administrativně co nejjednodušší proceduru s minimem papírování. Nebude třeba nahrávat oficiální dokumenty ke zdravotnímu stavu nebo pracovní smlouvy do systému, které by dokazovaly, že dotyčný zájemce „nepodvádí“. Potřebné dokumenty dokazující například cukrovku ovšem musí mít lidé s sebou na místě očkování. U učitelek pracujících ve státních školách se může povolání zkontrolovat v registrech resortu školství. Lidé nad 80 let dokazují jen věk.

3. Rezervace

Nejasnosti panují i zde. Obecně má rezervace fungovat tak, že registrovaní zájemci obdrží po čase SMS, že si mohou zarezervovat termín očkování obou dávek vakcín i konkrétní místo, čili se jim otevře nová možnost v systému. Jak dlouho ale bude daná osoba čekat na zprávu, záleží na mnoha faktorech. SMS by měli lidé dostat až poté, co se zahájí očkování skupiny, do kterých patří, ne dříve. S pořadím ve frontě může zahýbat dostupnost vakcín – zde se neví, kam se zájemci posunou v pořadníku a dle jakého klíče.

4. Očkování

Pakliže vše proběhne hladce, tedy zájemce správně vyplní formulář, dojde na něj řada, dostane SMS s PIN kódem a zarezervuje si termíny, bude moct dojít v konkrétní den na jím vybrané místo, ať už v nemocnici, ordinaci praktického lékaře (v pozdějších fázích, až bude dostupná vakcína od firmy AstraZeneca) či nově vytvořených očkovacích střediscích. Na místo by měl s sebou donést dokumenty dokazující jeho zdravotní stav (např. že trpí cukrovkou) či pracovní smlouvu (pakliže jeho povolání hraje roli v prioritizaci). U některých skupin obyvatel by teoreticky mohly pomoci mobilní očkovací týmy, stejně jako nyní v domovech pro seniory.

Ve všech fázích může dojít ke změnám a úpravám v závislosti na připomínkách krajů, poslanců či expertů. Situaci zřejmě výrazně ovlivní, které vakcíny budou zrovna k dispozici, přičemž zpoždění dodávek může znamenat i posunutí termínu očkování nebo změnu v pořadníku.