S internetovými volbami opatrně

S internetovými volbami opatrněPOLITICKÁ ARÉNA
Politická aréna

Jaroslav Poláček

V Austrálii mají problém. Její obyvatelé mají tu nespornou výhodu, že mohou volit přes internet, ale zároveň volby kvůli nízkému zabezpečení mnozí zpochybňují. Aktuální je to právě dnes, kdy se v naší sněmovně už potuluje návrh na internetové volby v Česku.

Australská volební komise říká, že je volby platí, všechno je opraveno a OK. Což je zhruba totéž, co tvrdila před tím, než se problém objevil. Nejsem jediný, kdo nepochybuje o tom, že jednou se bude on-line hlasování týkat i nás. Ale zároveň si uvědomuji, že jakýkoliv neuvážený krok v postupném a testovaném zavádění tohoto typu voleb by mohl celý záměr nejen zastavit, ale uvrhnout zemi do chaosu a soudních sporů o platnost voleb. Důvěra či nedůvěra voličů ve volební proceduru a míra její chybovosti je totiž zásadní. I proto celá řada expertů říká, že dnes by zavedení  internetové volby v Česku nic nepřineslo. Nic než problémy.

Přitom je zcela jasné, že zejména voličům žijícím v zahraničí takovou změnu, která by jim reálně umožnila volit, dlužíme. Považte, takový návrh je u nás už napsaný a téměř vstoupil v platnost. Proč ho tedy dosud nemáme? Protože tam vždy bylo nějaké ALE. Maličkost, na které se politické strany neshodly, ta jedna jediná věc, která celý návrh torpédovala. Obávám se, že ve stávajícím návrhu by to byla a bude právě internetová volba. Zajištění důvěryhodnosti tohoto způsobu volby se bohužel podceňuje. Nejen zabezpečení, ale především srozumitelnost celého systému. Je známá věc, že když něčemu nerozumíme, máme tendenci tomu také nevěřit. To by bylo v případě voleb zásadní a konečné. Vždyť už dnes existují země, které se od elektronické volby vrátily k tužce a papíru. Na internet mohou například voliči v Holandsku na dlouhá léta zapomenout.