Až 50 tisíc korun. Za kontrolní hlášení padají nesmyslně vysoké pokuty

Likvidace drobných podnikatelů?

Až 50 tisíc korun. Za kontrolní hlášení padají nesmyslně vysoké pokutyNOVÉ
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
2
Domov

Michaela Cápová

Kvůli kontrolnímu hlášení, kterým musejí podnikatelé pravidelně oznamovat Finanční správě údaje o svém podnikání, padají pokuty ve výši desítek tisíc korun. Ty přitom mohou být pro některé drobné podnikatele likvidační. Živnostníci proto kritizují opatření, které ministr financí Andrej Babiš (ANO) zavedl loni v lednu. Jedním z nich je i Hynek Brýdl podnikající v pohostinství v Dolní Čermné na Orlickoústecku. Finanční správa mu vyměřila pokutu 30 tisíc korun za to, že se zpožděním dvou dnů potvrdil údaje ve svém kontrolním hlášení, o kterých měli úředníci pochybnosti. Redakce má dokument o pokutě k dispozici.

„Za červenec 2016 jsem v termínu, samozřejmě elektronicky, poslal pravidelné kontrolní hlášení. Za pár dní mi ale v datové schránce přistála Výzva ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů,“ uvedl Brýdl pro deník Echo24 s tím, že podle úředníků „vznikly pochybnosti o údajích uvedených v kontrolním hlášení.“

O praktikách Andreje Babiše a jeho hnutí se dozvíte více zde v Týdeníku Echo.

Majitel pohostinství se ale k řešení „pochybností“ dostal s několikadenním zpožděním. „V zájmu zachování fungování podniku jsem pracoval za servírku, která se rozhodla, že ten týden se jí do práce moc chodit nechce. Kdo pracuje nebo někdy pracoval v pohostinství, možná ví, o čem mluvím,“ dodal Brýdl. Nakonec však žádnou pochybnost ve svém kontrolním hlášení nenašel, proto Finanční správě pouze potvrdil již zaslané údaje. „Přiznávám, že s dvoudenním zpožděním proti stanovené pětidenní lhůtě, ale nic se přece neměnilo, vše již bylo nahlášeno a daně odvedeny. Všechno by tedy mělo být v pořádku,“ uvedl pro Echo24.

Na konci ledna však Finanční úřad pro Pardubický kraj vyměřil Hynku Brýdlovi pokutu 30 tisíc korun „za nepodání následného kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě“, právě proto, že se s potvrzením původních údajů opozdil o dva pracovní dny. „Chápu, že se striktně stanovenými sankcemi snižuje korupční prostor pro pracovníky Finanční správy, ale považuji za nesmyslné, že zákon stanovuje přímo konkrétní sazbu pokuty bez ohledu na to, zda v hlášení byla či nebyla chyba, či o kolik dní byla překročena pětidenní lhůta. To postrádá jakýkoliv lidský rozměr,“ uvedl podnikatel.

Bez naděje na vyhovění odvolání

Pardubický Finanční úřad připouští, že je zákon o dani z přidané hodnoty v tomto ohledu dost přísný. „Tato přísnost je však opodstatněná. Aby fungoval systém detekce daňových podvodů, je třeba, aby podnikatelé vyvinuli maximální úsilí pro podávání kontrolních hlášení řádně a včas,“ uvedla pro Echo24 mluvčí Ivana Wasserbauerová.

Hynek Brýdl se proti pokutě sice může odvolat, ale podle Wasserbauerové nemá naději na vyhovění odvolání. „Pokuta vznikla automaticky ze zákona, správce daně platebním výměrem pouze sdělil, kolik, kam a do kdy je podnikatel povinen uhradit,“ dodala s tím, že v Metodickém pokynu k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení se jako důvody pro prominutí uvádí pouze živelná pohroma nebo zdravotní obtíže.

Podle mluvčí Wasserbauerové nejsou třicetitisícové pokuty výjimečné. A to i v případech, kdy podnikatelé uvádí v kontrolním hlášení správné údaje a pouze je musí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy potvrdit podáním „nulového“ kontrolního hlášení. „A to je také důvodem, proč se řeší možnost doplnění pokynu v případech, kdy prodlení není příliš dlouhé. Nelze vyloučit, že tento pokyn bude v dohledné době doplněn o možnost částečného prominutí pokuty,“ uvedla mluvčí pardubického Finančního úřadu.

Sankce, které hrozí plátci, pokud nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě:

1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

O praktikách Andreje Babiše a jeho hnutí se dozvíte více zde v Týdeníku Echo.