Zachraňme dívky. Sociální sítě mají na uživatele toxický vliv

ESEJ

Zachraňme dívky. Sociální sítě mají na uživatele toxický vliv
"Mladé ženy a dívky se nikoli vlastní vinou ocitly v pasti. Můžeme je litovat, nebo si dělat legraci z jejich influencerek – což nikomu nepomůže," píše Bianca Bellová. Foto: Shutterstock
3
Týdeník
  • Bianca Bellová
Sdílet:

Řada čtenářů si jistě povšimla alarmujícího trendu, který je zdokumentovaný na Západě a podle všeho se i k nám ve velkém přelévá. Dívky na prahu dospělosti jsou skleslé, úzkostné, deprimované a narůstají u nich sebevražedné sklony, a to dokonce natolik, že se počtem sebevražd začínají přibližovat chlapcům, kteří v této smutné statistické kategorii tradičně vedli. Fenomén je patrný od roku 2020, ale zřejmě je jen kulminací dlouhodobějšího vývoje. Německý psychiatr Michael Schulte-Markwort tomuto jevu věnoval i knihu Mutlose Mädchen – Deprimované dívky. Jaký má tento jev společenské pozadí?

Nedávné šetření American Enterprise Institute došlo k závěru, že u bílých žen generace Z (tj. ročníků narozených od poloviny devadesátých let dál) dochází k významnému nárůstu příklonu k liberalismu; 46% se jich identifikuje jako liberální, zatímco u bílých mužů generace Z je to jen 28 %. (Nejde ovšem o liberalismus v klasickém pojetí, ale spíš o to, co se v anglofonních zemích v mainstreamu a i ve všech zde citovaných studiích a šetřeních jako liberální uvádí, přesnější překlad by byl levicový, respektive progresivně levicový.) To je největší rozdíl mezi pohlavími za prováděné roky měření. Tyto genderové nůžky už se rozvírají nějakou dobu. Zatímco v posledních dvou dekádách se politická orientace žen i mužů držela na srovnatelných číslech, v posledních několika letech došlo u žen k výraznému posunu nalevo.

Mladé dívky a ženy přitahují nejnovější výhonky liberalismu – kultura sociální spravedlnosti, wokeness, kritická rasová teorie a obecně ideologie, v jejímž středu stojí identita, totiž přesvědčení, že je vše společenský konstrukt a že se musíme osvobodit od kulturních norem a tradic (jako je rodina, mateřství, pohlaví). Tak například Eric Kaufmann v šetření na on-line výzkumné platformě Prolific v letošním roce dostal na otázku „Jste spíš pro politickou korektnost (která chrání před diskriminací), nebo proti (což potlačuje svobodu projevu)?“ u 64 % britských žen ve věku do 30 let odpověď ve prospěch politické korektnosti – ve srovnání se 48 % britských mužů ve stejném věku.

Můžeme spekulovat, proč tomu tak je.

Celý text si můžete přečíst na ECHOPRIME nebo v digitální verzi časopisu. Od čtvrtka je na stáncích v prodeji i tištěné vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde. 

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz