Amsterdam zcela zakázal Airbnb v centru. I Praha chce regulovat, nemá ale oprávnění

ZÁKAZ SDÍLENÉHO UBYTOVÁNÍ

Amsterdam zcela zakázal Airbnb v centru. I Praha chce regulovat, nemá ale oprávnění
Ekonomika

Amsterdam radikálně zasáhl do činnosti ubytovacích platforem typu Airbnb. Od začátku července nebude možné pronajímat byty v historickém centru turistům. Rozhodlo o tom vedení nizozemského hlavního města, podle kterého turisté znepříjemňují obyvatelům centra život natolik, že je nutné podobné pronájmy zakázat. Za porušení zákazu pak bude hrozit pokuta 20.750 eur, tedy zhruba půl milionu korun. O podobných regulacích dlouhodobě uvažuje také vedení Prahy. Podle radní Hany Marvanové (Praha Sobě) k tomu však hlavnímu městu chybí patřičná oprávnění.

V jiných částech nizozemské metropole mohou vlastníci bytů od příštího měsíce poskytovat ubytování návštěvníkům jen 30 dnů ročně. Tento způsob podnikání podle radnice v posledních letech zažil boom. Nabídka na příslušných internetových platformách vzrostla několikanásobně a měsíčně si zájemci o ubytování v Amsterdamu mohou vybírat z 25 000 bytů. Z každých 15 bytů v Amsterdamu prý jeden slouží k takovému pronajímání.

Při průzkumu mezi obyvateli centra se 75 procent z nich vyslovilo proti pronájmům bytů turistům. „Místní obyvatelé musí mít možnost žít ve svém vlastním sousedství klidně. Stačí, že se s důsledky cestovního ruchu musí vypořádat v ulicích, je proto důležité, aby alespoň neřešili podobné problémy v okolí bydliště,“ uvedl pro server Dutch News amsterodamský radní pro bydlení Laurens Ivens. Levicová městská rada hovoří o nutnosti omezování masové turistiky dlouhodobě.

Již dříve vzniklá iniciativa Amsterdam má na výběr požaduje snížení počtu návštěvníků, kteří se ve městě zdrží přes noc, na 12 milionů za rok. Za poslední léta se přitom v nizozemském hlavním městě známém svým bohatým nočním životem déle než jeden den zdrželo okolo 20 milionů turistů. „Krize jednu věc ujasnila – situace v době před koronavirem byla neudržitelná,“ říká iniciativa. Centrum Amsterdamu bylo místem „hlavně od turistů a pro turisty“. Nově by se centrum mělo soustředit na rezidenty, aby turisté nenavštěvovali „zábavní park, ale živé město“.

Oblast, kde bude pronajímání bytů přes Airbnb zakázáno, zahrnuje přes pět set let starou čtvrť červených luceren a většinu okolí vnitřního městského kanálu, který je součástí světového dědictví UNESCO.

Společnost Airbnb je podle svých slov situací znepokojena. „95 % nabídek ubytování na Airbnb je mimo centrální oblast a pomáhá rozptýlit cestovní ruch a šířit finanční benefity napříč Amsterdamem. Jsme také hluboce znepokojeni danou situací v tom smyslu, že tyto návrhy jsou nezákonné a porušují základní práva místních obyvatel. Společnost Airbnb zavedla nové a účinné nástroje sloužící k tomu, aby bylo možné řešit hluk a další obtíže, což již uvítal Alderman Ivens a národní vláda se nyní také blíží do fáze, kdy budou prováděna nová pravidla pro sdílené ubytování, která mají podporu celého odvětví. I nadále doufáme, že budeme spolupracovat s Amsterdamem na podpoře dlouhodobých řešení v oblasti sdíleného ubytování – namísto krátkodobých opatření, které jsou v této náročné době pro obyvatele a drobné podnikatele matoucí a nežádoucí,“ uvedla společnost ve vyjádření pro deník Echo24.

Magistrát vymýšlí nová pravidla

Také Praha chce omezit možnosti krátkodobého pronajímání bytů přes platformy typu Airbnb. Na počátku června magistrát uvedl svůj záměr využít výpadek turismu kvůli koronavirovým opatřením k tomu, aby nastavil nová pravidla do budoucna, kdy se očekává návrat do běžného stavu. Zejména Praha 1 pak řeší velké potíže v souvislosti s přetížením centra. Páky na to, aby sdílené ubytování v centru města po vzoru Amsterdamu zcela zakázala, ale nemá.

„Praha v současné době nedisponuje takovými právními možnostmi, jaké má například Amsterdam, aby mohla krátkodobé ubytování na svém území regulovat nebo zcela zakázat,“ uvedla pro deník Echo24 pražská radní Marvanová. „Po vzoru evropských měst ale nyní předkládám zastupitelům s pověřením Rady hlavního města legislativní iniciativu, která by skrze novelu živnostenského zákona měla toto řešit,“ doplnila Marvanová.

Podstatou navrhované změny zákona by mělo být zmocnění obcí vydávat nařízení, kterým budou regulovat rozsah krátkodobého ubytování v bytových jednotkách. „Většina bytů zde neslouží ke svému účelu, nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení, ale jsou využívány jako byty investiční a pro ubytování turistů. Velké množství bytů se tak mění v hotely, je porušováno právo na
klidné bydlení obyvatel zejména v centru města a dochází k vylidňování centra a prudkému nárůstu cen nájmů,“ říká Marvanová.

Airbnb tvrdí, že je připraven s pražským magistrátem hledat shodu na řešení krátkodobého ubytování. „Chceme být dobrými partnery hlavního města Prahy a podporovat jasná pravidla pro sdílené ubytování, která budou fungovat pro všechny zúčastněné strany. Chceme spolupracovat na lepším postupu směrem kupředu, a proto jsme městu navrhli jasná a jednoduchá opatření na podporu zodpovědného sdíleného ubytování. Prostřednictvím partnerství s Evropskou komisí již také sdílíme údaje o činnosti Airbnb v České republice a v celé EU a nadále budeme hledat opatření, díky kterým ve spolupráci s Prahou dosáhneme pokroku a která budou postavena na našich znalostech ze spolupráce s více než 500 vládami po celém světě,“ uvedla společnost Airbnb pro deník Echo24.

Řešení otázky krátkodobých pronájmů se v době nouzového stavu posouvalo. Sněmovna tehdy odsouhlasila vládní návrh připravený magistrátem, kterým digitálním platformám vzniká povinnost sdělovat živnostenskému odboru na vyžádání informace o bytech, které jsou využívány na krátkodobé pronájmy na území dané obce.

Obyvatelé centra města si dlouhodobě stěžují nejen na ubytování cizinců přes přes Airbnb, problémy byly také s tzv. pub crawls, tedy tahy od hospody k hospodě organizovanými specializovanými agenturami, nebo s atrakcemi využívanými převážně turisty, jako byla vozítka segway nebo tzv. pivní kola. Ty jsou bohužel důsledkem mimořádné popularity české metropole mezi zahraničními turisty.

Foto: Echo24.cz