Soud zrušil opatření, které omezuje provoz obchodů i setkávání lidí

NEZÁKONNÉ OMEZENÍ

Soud zrušil opatření, které omezuje provoz obchodů i setkávání lidí
Soud zrušil omezení nařízená ministerstvem zdravotnictví. Foto: Shutterstock
Domov

Echo24

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah však má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí, tedy po jeho doručení aktérům. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) prohlásil, že ministerstvo zdravotnictví nahradí zrušené opatření novou verzí.

Rozhodnutí NSS padlo neveřejně, soudci dnes výsledek oznámil na tiskové konferenci. Hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády, ale až s následným. „Je to zásadní procedurální vada,“ řekla soudkyně Veronika Baroňová.

Soud zkritizoval také některá dílčí ustanovení. Například uvedl, že omezování počtu lidí na akcích by se nemělo týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců. Zdůraznil, že mimo nouzový stav nelze omezovat počet lidí na demonstracích či shromážděních pod širým nebem. Podle dosavadního opatření byl horní limit 100 lidí. V kostelech lze stanovit hygienické podmínky pro mše, ministerstvu však nepřísluší zasahovat do liturgických forem náboženských projevů, konkrétně jsou nepřípustné zákazy hromadného zpěvu a stanovení povinnosti při bohoslužbě sedět.

Arenberger řekl, že se ministerstvo zatím s textem rozhodnutí nemohlo seznámit a vychází pouze z vyjádření soudců na webu. „Jednalo se především o procesní vadu, která měla spočívat v tom, že jsme dostatečně nezdůraznili, proč jsme vydali toto mimořádné opatření předtím, než rozhodla vláda,“ uvedl. Bylo to podle něj kvůli tomu, že se v Děčíně objevila brazilská mutace covidu-19. Resort proto opatření nahradí novým.

Opatření z 10. dubna, později ještě dvakrát aktualizované, s odkazem na pandemický zákon omezuje provoz maloobchodu a stravovacích služeb, stanovuje výjimky pro některé prodejny a služby, zakazuje koncerty či divadelní produkce, kongresy a vzdělávací akce, dále reguluje provoz sportovišť a mnoho dalšího. Součástí opatření je dosud také zákaz akcí, při kterých se potkají více než dva lidé.

Pandemický zákon svěřil NSS pravomoc přezkoumávat opatření přijatá v rámci boje proti šíření nákazy. Před dneškem NSS žádné opatření nezrušil. U jednoho sice konstatoval nezákonnost, zrušit ho však nemohl, protože mezitím pozbylo platnost. Šlo o starší verzi opatření o testování zaměstnanců, bylo podle soudu nedostatečně odůvodněné. Dalšími 31 podněty se soud ještě zabývá. Některé dříve postoupil Městskému soudu v Praze, další návrh, taktéž podaný kvůli testování zaměstnanců ve firmách, zamítl.