Živlové barokní v Novém lese

GENIUS LOCI

Živlové barokní v Novém lese
Stoupá se lehce vzhůru, pak se jde chvíli podél trati vinoucí se nad údolím Labe, které je tam zatím jen říčkou. Potom se vejde do začarovaného lesa, v němž kdysi mělo všechno mluvit pestrou řečí barokního manýrismu Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás