Hurá, třetí světová

KOMENTÁŘ

Hurá, třetí světová
Oblast Kaliningradu je i sídlem mohutné ruské námořní flotily. Foto: Shutterstock
1
Komentáře

Daniel Kaiser