Realizaci Národního střeleckého centra podpořili dárci už více než milionem korun

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Realizaci Národního střeleckého centra podpořili dárci už více než milionem korun 3
INZERCE

Téměř tři sta dárců z celé České republiky už podpořilo vznik a výstavbu unikátního centra u Lovosic. Prozatím mezi sebou vybrali přes 1 135 000,- Kč a pokračují dál. „Dosavadní výsledky přijímáme s velkou pokorou. Je v dnešní složité době úžasné vidět, že lidé jsou schopni se spojit a posílat svoje peníze nejen na léčbu nebo sanaci škod po živelní pohromě, nýbrž také na vznik nového polyfunkčního centra, které nemá ve světě obdobu, a na které bude moct být Česká republika hrdá,“ říká předseda spolku František Matějka. „Marně přemýšlím, kdy se něco takového v oblasti sportu a střelectví povedlo a zvedlo takovou vlnu solidarity,“ dodává.

Dárci dávají spolku prostřednictvím dárcovského formuláře na adrese https://streleckecentrum.cz/podpora písemný souhlas s tím, že jejich jméno bude umístěno na pamětní desce u vchodu do Národního střeleckého centra vedle jmen a názvů ostatních. „Součástí instalace pamětní desky bude za účasti notáře v zemi uložená časová schránka. Jejím prostřednictvím zpřístupníme budoucí generaci informace o založení Národního střeleckého centra v České republice. Časová schránka bude vyzvednuta za 50 let od otevření centra,“ popsal Matějka.

Realizaci podpořila a spolku pomáhá řada úspěšných sportovců a mistrů světa z oblasti střelectví u nás i ve světě, jejichž podporu má spolek na svých webových stránkách. Zapojují se také české firmy, které nabízejí své služby bezplatně nebo za zvýhodněných podmínek jako formu pomoci. „Děkujeme sdružení LEX, hejtmanovi Ústeckého kraje, Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, České zbrojovce, Asociaci sportovní dynamické střelby ČR, firmě Hard Task a řadě dalších. Zvláštní poděkování si zaslouží město Lovosice, které nás přijalo s otevřenou náručí a oprávněně vidí v Národním střeleckém centru nového partnera při rozvoji města a celého regionu,“ vyjmenovává namátkou Matějka.

Celkový rozpočet výstavby na klíč je 330 000 000,- Kč. Financování je naplánováno jako souběh investičního bankovního úvěru, vlastních vkladů a bezúročných půjček podporovatelů a darů fyzických a právnických osob. „Dva roky covidu a různých opatření zdrželo i nás. Věříme, a všechno k tomu směřuje, že letos na jaře konečně kopneme do země a za maximálně 17 měsíců od výkopu otevřeme,“ komentuje František Matějka aktuální stav s tím, že za sebou už mají po stavebním povolení i všechny průzkumy, vytýčení stavby v lokalitě a vymýcení více než 3 hektarů.

Národní střelecké centrum je projektem českých podporovatelů a partnerů, a kromě sportu také projektem pomoci České republice v zajištění vysoce odborného vzdělávání a profesionálního výcviku při naplňování cílů, stanovených novou legislativou v oblasti bezpečnosti státu. Usiluje o to, aby se stalo největším školícím centrem střelecko-bezpečnostních schopností na evropském kontinentu.

Spolek Národní střelecké centrum, z.s. je nevládní nezisková organizace, založená v roce 2016. Jejím cílem je realizace světově unikátního konceptu polyfunkční budovy, v níž se budou potkávat zástupci různých generací a předávat si znalosti a zkušenosti z oblasti střeleckého sportu a civilní bezpečnosti. Plánován je také vznik nadačního fondu, který bude podporován z komerčního provozu centra, a jehož cílem bude podpora projektů prevence násilí, pomoc obětem násilné trestné činnosti a podpora lidem, kteří byli vystaveni situaci nutné obrany a krajní nouze.