Nadešel čas digitálních loupežníků

KOMENTÁŘ

Nadešel čas digitálních loupežníků
„Naše data“ leží všude možně a nemáme nad nimi kontrolu. Některé údaje o nás sbírá stát, jiné zase soukromé společnosti – pojišťovny, banky, e-shopy nebo reklamní firmy. Foto: Shutterstock
Komentáře

Marian Kechlibar