Studenti FF UK se postavili za Pullmanna: Jeho kritici rozjeli kádrování a umlčování

STUDENTI OBHAJUJÍ POSTOJE DĚKANA

Studenti FF UK se postavili za Pullmanna: Jeho kritici rozjeli kádrování a umlčování
Děkan FF UK Michal Pullmann poskytl rozhovor Týdeníku Echo. Foto: Twitter Michal Stehlík
3
Domov

Echo24

Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jinak také občanské sdružení FFabula, se ohradil vůči kritice, která se snesla na děkana FF Michala Pullmanna poté, co s ním vyšel na serveru Echo24 rozhovor, kde Pullmann obhajuje některé praktiky komunistického režimu.

Studenti se ve svém prohlášení postavili proti „mediálním útokům“, kterým podle jejich slov Pullmann čelí. „Jako studenti historie protestujeme proti delegitimizaci historické vědy prostřednictvím osobních útoků, které připomínají praktiky kádrování, vytváření seznamu nepřátel a umlčování opozice pro rozdílné názory tak, jak je známe z nechvalně proslulých období 20. století,“ píše spolek na Facebooku.

Děkan se stal terčem kritiky poté, co v rozhovoru například řekl, že lidé před rokem 1989 neměli touhu cestovat, a proto jim zavřené hranice nevadily. Mediální manažer Michal Klíma dokonce napsal Pullmannovi otevřený dopis, ve kterém ostře kritizuje Pullmannovy postoje. „Je ostuda, že stojíte v čele Filozofické fakulty Karlovy univerzity,“ píše například Klíma v závěru otevřeného dopisu.

Studentský spolek se však ohrazuje s tím, že jejich děkan svými tvrzeními nijak neschvaluje minulý režim: „Ohrazujeme se taktéž proti zaměňování prezentace závěrů odborné práce s obhajobou minulého režimu. Skandalizování výsledku dlouholetého výzkumu doc. Pullmanna, který nedemokratický režim před rokem 1989 nijak neobhajuje – naopak přichází s tezemi, které se snaží objasnit jeho životnost a dynamiku, svědčí podle nás o naprostém nepochopení smyslu historické vědy,“ píší.

Rovněž zmiňují, že svoboda akademického bádání a diskuze patří k základním principu fungování vysokých škol: „Nemusíme souhlasit se závěry každého historického výzkumu, ale nesmíme zapomínat na pravidla kultivované diskuze. V opačném případě skutečně hrozí, že se historická věda promění v nástroj populistů a ideologů.“

Sdružení FFabula je spolek založený studenty historie FF UK a stará se o studentský život na fakultě. Od roku 2011 je také členem Mezinárodní asociace studentů historie (ISHA).