Starostové chtějí sloučit zemědělství a životní prostředí. Rizikové, míní Piráti a TOP 09

Starostové chtějí sloučit zemědělství a životní prostředí. Rizikové, míní Piráti a TOP 09NOVÉ
Domov

sjednocování úřadů

Vojtěch Šeliga

Jeví se to jako ambiciózní plán, jak řešit problémy ochrany krajiny v návaznosti na zemědělské hospodaření pod jednou střechou, přesto je návrh poslanců STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí podle kritiků neslučitelný, protože oba rezorty zákonitě chrání protichůdné zájmy, se kterými se pravidelně na vládě střetávají.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí by se měla od roku 2026 sloučit do ministerstva pro udržitelný rozvoj. Nový úřad by měl mít na starosti úkoly obou nynějších ministerstev, od ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství až třeba k potravinářskému průmyslu. Počítá s tím novela kompetenčního zákona, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů.

Návrh má podle předkladatelů za cíl spojit kompetence obou nynějších ministerstev pod jedno vedení se společnou odpovědností za ochranu životního prostředí i za státní správu v zemědělství. Spojení obou úřadů je podle nich nezbytné kvůli zvýšeným nárokům souvisejícím s klimatickou změnou. Ochrana a hospodaření s vodou a půdou by neměly být v konfliktu, ale měl by být nedílnou odpovědností.

„Ukazuje se, že kvůli stávajícímu rozdělení kompetencí ministerstev zemědělství a životního prostředí nedokáže stát flexibilně reagovat na výzvy, které přináší globální změny klimatu. Příroda se v tomto zkrátka mění rychleji než my, a my se tomu musíme přizpůsobit. Dnes jdou obě ministerstva často proti sobě a my potřebujeme, aby tohle zápolení skončilo,“ sdělila k návrhu poslankyně STAN Jana Krutáková.

Podle potenciálních spojenců STAN, tedy TOP 09, však nemůže tato praxe fungovat. „Myslím si, že to fungovat nemůže už z principu a podstaty – ministerstva věnující se rozvoji hospodářství, ať už je to MPO nebo MZe, mají úplně jinou úlohu než ministerstvo životního prostředí, jehož úkolem je bránit a chránit zájmy, které jsou v přímém rozporu s maximalizaci hospodářství a generování zisku. Oba dva zájmy, byť stojí proti sobě, jsou oprávněné. A právě proto o hledání kompromisu mezi těmito dvěma zájmy musí rozhodovat vláda, a ne jeden jediný ministr,“ uvedla pro Echo24 předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Starostové ale tvrdí, že ve světě takový model funguje. „Politika ministerstev přeci z podstaty věci nemá být protichůdná, má mít naopak společné zájmy i cíle. Sloučení těchto agend není ve světě nic výjimečného a mnohde to funguje. Ochrana krajiny má být prioritou a zemědělská politika nemusí být ke krajině a životnímu prostředí necitlivá. Ano, v zemi, kde mají velké agropodniky výrazný politický vliv, je to něco nepředstavitelného, ale my to považujeme za důležitý krok správným směrem. Krok vyžadující změnu pohledu na správu země,“ uvedl pro Echo24 předseda strany Vít Rakušan.

Dlouhodobě to prospěje rozpočtu, tvrdí Starostové

Poslanci uvádějí, že změna by měla jednorázový negativní dopad na státní rozpočet. „V dlouhodobém horizontu lze naopak očekávat pozitivní přínos na výdajové stránce státního rozpočtu, právě v důsledku financování pouze jednoho resortu,“ stojí v důvodové zprávě.

Nové ministerstvo by mělo také řídit podřízené organizace. Jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

„Pokud by to zároveň znamenalo významné zeštíhlení vzniklého úřadu, pak bych byl pro. Pouhé sloučení je rozhodně málo. Ministr by řídil mnohem větší moloch a těžko by věděl, co se mu v úřadě děje,“ sdělil poslanec ODS Petr Bendl, který byl v letech 2011 až 2013 ministrem zemědělství ve vládě svého stranického kolegy Petra Nečase.

Piráti zase návrh označují za rizikový. „Mám pochopení pro záměr předkladatelů, ale v současné politické situaci ho považuji za mimořádně rizikový. Jsem ochotný ale o tom jednat, pokud by se agenda potravinářství přesunula pod MPO (mít v jednom „baráku“ gesci potravinářství a ochranu přírody by prakticky vedlo k likvidaci ochrany přírody), což také budu navrhovat v rámci pozměňovacího návrhu,“ uvedl pro Echo24 pirátský poslanec Radek Holomčík, člen zemědělského výboru.

Poslanecký návrh dostala k projednání vláda. Bez ohledu na její stanovisko se jím pak budou na některé z příštích schůzí zabývat poslanci.

Čtěte také: Vyvlastňování je pro výstavbu dálnic nutnost, shodují se politici. Část majitelů systém zneužívá

Související články