Vědecký zločin, vědecký trest a vědecké výsledky

KOMENTÁŘ

Vědecký zločin, vědecký trest a vědecké výsledky
Podpora cancel culture mezi akademiky Foto: Kaufmannova studie
Komentáře

Martin Weiss