Démon sexuálního souhlasu

KOMENTÁŘ

Démon sexuálního souhlasu
"Jakýkoliv kontakt mezi mužem a ženou (zbývajících 53 genderů teď pro jednoduchost nechme stranou) je sexuální násilí, pokud nebyl vydán příslušnou stranou výslovný souhlas." Foto: Shutterstock
Komentáře

Martin Weiss