1

Realitní zákon: Za pět minut dvanáct?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový realitní zákon, který by reguloval činnost realitních makléřů. Zákon ztíží vstup do oboru nepoctivcům a vyřadí ty, kteří se už nějakým způsobem prohřešili. Síť našich realitních kanceláří tento postup vítá jako krok ke kultivaci odvětví realitního zprostředkování.

Úschova kupní ceny by měla být přísnější
Velkým přínosem by mohlo mít především uzákonění povinné registrace makléřů u Ministerstva pro místní rozvoj. Další, neméně důležitou novinkou je také povinné pojištění odpovědnosti makléře, povinnost uzavírat smlouvu o realitním zprostředkování či vyžadovaná odborná způsobilost (a její definování), na jejímž základě získá makléř jako držitel vázané živnosti konkrétní osvědčení. Vzhledem k tomu, že hlavním záměrem tohoto zákona je především ochrana spotřebitele, je ale překvapivé, že návrh výslovně nezakazuje brát realitním kancelářím úschovy na svůj účet. Zcizení kupní ceny je přitom z našeho pohledu pro spotřebitele tou největší hrozbou. Návrh zákona jen vágně formuluje, že realitní zprostředkovatel není oprávněn nabízet nebo doporučovat zajištění plnění z realitní smlouvy jinak než prostřednictvím banky, notáře nebo advokáta. Jsem přesvědčen, že zejména tato část návrhu by měla být formulována jasněji a přísněji. V minulosti jsme již byli svědky několika excesů, kdy došlo ke zneužití prostředků klientů. Byly to ojedinělé případy, přesto by byl takový krok žádanou prevencí. 

Předložení smlouvy v předstihu? 
Návrh zákona zakotvuje pro realitního zprostředkovatele povinnost předložit zájemci návrh smlouvy o realitním zprostředkování v dostatečném předstihu. Návrh tohoto ustanovení je dle našeho soudu nadbytečný, zneužitelný a neurčitý. Není zřejmé, co je míněno “dostatečným předstihem“, ve kterém má zájemce možnost se seznámit s obsahem návrhu smlouvy. Seznámení se s obsahem smlouvy je subjektivní skutečností. Lze předpokládat, že si každý před podpisem vymíní tolik času, kolik na seznámení s obsahem smlouvy potřebuje. Smlouvy o realitním zprostředkování nelze považovat za smlouvy, které by byly uzavírány za podmínek obdobným nechvalně známým předváděcím akcím. Nelze předpokládat, že realitní zprostředkovatelé vnucují zájemcům uzavření určitých smluv a vyvíjejí na ně nátlak k uzavření smlouvy určitého obsahu pod časovou tísní.

Současný návrh se už výrazně měnit nebude
Chystaný právní předpis rovněž ukládá realitnímu zprostředkovateli povinnost přiložit ke smlouvě o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku ne starší než tři dny. Časové omezení okamžiku vytvoření výpisu z takového seznamu či rejstříku (zejména katastru nemovitostí) je stanoveno jako nepřiměřeně krátké. Je standardní praxí, že o konkrétním obsahu smlouvy může být mezi smluvními stranami vyjednáváno po několik dnů či týdnů, přičemž již při zahájení vyjednávání o smlouvě může být pořízen výpis z příslušného veřejného rejstříku či seznamu.

Na druhou stranu všechny uvedené body je možné ještě doladit před tím, než bude zákon v definitivní podobě předložen poslancům. Za obrovský pokrok považujeme to, že předběžná podoba zákona existuje a je zde vůle novou legislativu konečně prosadit. Kromě dílčích věcí je celkový pohled zákona naprosto přirozený a rozhodně bude výrazným krokem v další kultivaci realitního trhu. Troufám si tvrdit, že jeho prosazení je v zájmu všech zúčastněných: tedy jak realitních kanceláří a samotných makléřů, tak především našich klientů. 

Autor je generálním ředitelem společnosti RE/MAX


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.