Nadace Karel Komárek Family Foundation rozdala na seniory přes 20 milionů korun

GRANTOVÁ VÝZVA

Nadace Karel Komárek Family Foundation rozdala na seniory přes 20 milionů korunNOVÉ
Ilustrační snímek. Foto: printscreen Karel Komárek Family Foundation
2
Domov

Echo24

Minulý týden skončila mimořádná grantová výzva Nadace Karel Komárek Family Foundation pro organizace pomáhající seniorům v době pandemie COVID-19. Nadace od 23. března do 27. dubna přijala téměř tři stovky žádostí nestátních neziskových organizací a poskytla granty dvě stě čtyřiceti z nich. Jejich prostřednictvím pak pomohla více než sto padesáti tisícům seniorů. Z grantů byly mimo jiné financovány i náklady spojené s činností více než dvaceti tisíc zaměstnanců a dobrovolníků. Nadační příspěvky směřovaly hlavně na nákup ochranných pomůcek, dezinfekcí, mimořádné odměny pečovatelům, pracovníkům sociální péče a lidí v terénu, koordinaci dobrovolníků a projekty, které aktivizují seniory a další. Do grantové výzvy nadace vložila více než dvě desítky milionů korun.

„Když pandemie vypukla, ve správní radě jsme se rychle rozhodli poskytnout pomoc nejvíce ohrožené skupině ve společnosti – seniorům. Od začátku krize jsme vnímali, že mnohá zařízení a organizace, které se seniory pracují, zoufale potřebují okamžitou pomoc. Protože se jim jí často nedostávalo, rozhodli jsme se ji nabídnout my,“ říká Štěpánka Komárková, členka správní rady nadace.

„V poměrně krátké době se nám podařilo nastavit efektivní proces zpracování žádostí. Každou žádost jsme osobně telefonicky ověřili a za každou z nich se skrývá silný příběh lidí, kteří v této těžké době nasadili veškeré své síly, aby ochránili ty nejohroženější. Velmi často v tom zůstali sami. Asi nejdůležitější na tom byla právě rychlost, jakou jsme byli schopni žádostem vyhovět,“ říká Luboš Veselý, ředitel nadace a dodává: „Úspěch této grantové výzvy a naplnění jejího cíle by nebyl možný bez flexibilního zapojení všech členů správní rady. Péče, s jakou se po celou dobu výzvy intenzivně věnovali posuzování návrhů hodnotící komise, umožnila, aby žadatelé do sedmi pracovních dnů od podání žádosti obdrželi peníze na účet.“

Z celkem 245 podpořených organizací je největší počet z Jihomoravského, Jihočeského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Nejméně podpořených organizací je z Olomouckého, Královehradeckého a Karlovarského kraje. Poměr podpořených organizací odpovídá počtu žádostí z daného regionu. Mezi podpořenými organizacemi jsou malé i větší hospice, domovy pro seniory, z nichž některé byly uzavřené v karanténě už od začátku února kvůli chřipce bez vyhlídky na to, kdy se uvidí se svými blízkými osobně. Patří mezi ně také organizace zajišťující pomůcky pro dlouhodobě těžce nemocné v domácí péči, charity
a diakonie s terénní pečovatelskou službou, organizace zajišťující dobrovolníky či spolky, které pomáhají seniorům s návratem do aktivního života a další.

V první vlně žádostí organizace nejčastěji žádaly o příspěvky na osobní ochranné prostředky, dezinfekce a zdravotní materiál. Ve druhé vlně dominovaly požadavky na spolufinancování mimořádných odměn pro personál pracující ve velmi ztížených podmínkách, koordinaci dobrovolníků, příspěvky na pohonné hmoty nebo na pokrytí výpadku příjmů. Ve třetí vlně žádosti řešily krizovou intervenci, psychoterapeutickou pomoc a projekty na aktivizaci seniorů, seniorské dobrovolnictví a online vzdělávání seniorů.

„Díky rychlosti zpracování jsme skutečně byli schopni okamžitě uspokojit aktuální potřeby v reálném čase. To bylo vidět i na samotných žádostech, kdy se vlastně
v průběhu času potřeby organizací měnily téměř shodně… Ochranné pomůcky, odměny pro vyčerpaný personál až po zprostředkování kontaktu s blízkými. Dá se říct, že máme unikátní informace o tom, co sociální služby tížilo v průběhu této krize,“ doplňuje Luboš Veselý.

Foto: Echo24

Souběžně s mimořádnou grantovou výzvou se nadace spojila s organizací Život 90 a spustila kampaň Všechnodobrý.cz. Zároveň nadačním příspěvkem podpořila provoz krizového koordinačního centra Života 90 a Linku důvěry Senior telefon.