Kam se vychýlí kyvadlo práva za pár let?

ÚHEL POHLEDU

Kam se vychýlí kyvadlo práva za pár let? 1
Úhel pohledu

Václav Vlk

ÚHEL POHLEDU: Je to klišé, ale dějiny se opakují. Sledujeme v Evropě a tak trošinku i u nás rozšířenou snahu chránit slabší, nebo správnější názory na svět i cestou právních předpisů. Zejména těch, které nám předepisují kolik koho, čeho, v jakém složení, ať už lidském či nerostném musíme a za jakou cenu komu a kde dodržovat, nadržovat nebo upřednostňovat. Tato legislativa, ať už je jakákoliv, objektivně existuje a projevuje se i v rozhodování soudu. Protože se jedná o právní předpisy a rozhodování, které není sdílené společností v širším slova smyslu a  je jí činěno na truc, má z tohoto hlediska svým způsobem extrémní povahu.

Strany těchto zápasů bojují nebývale silnými prostředky a vlastně se snaží násilím vnucovat svůj obraz světa bez ohledu na následky. Dávno nejde o nějaké základní střety nad obecnou lidskou existencí, ale někdy naprosto extrémní překrucování a zvýhodňování jedné skupiny na úkor druhé. Odskočím si tady pro příklad do Ameriky, kde ve státech, v nichž mají na legislativní proces vliv odpůrci BLM, už uvažují o tom, že budou zakazovat nesprávné výklady rasismu. Tedy jak v právu, tak v životě platí pravidlo – vypůjčeno z fyziky, že každá akce vyvolává reakci.

Všichni, kdo jsou oslněni tím, že mohou druhým nařizovat vlastně už skoro cokoliv, z jejich ideologického pohledu zapomínají, že jednou mohou být v opačné roli. V tak opačné roli, v jaké se cítí dnes ti, jimž je nařizováno. Začínám si totiž už dnes klást otázku, co se stane v budoucnu, až se znelíbí současná politika antidiskriminace, rovnosti a zeleného šílenství? Co se stane pak? Jak budou vypadat právní předpisy, programy a názory nikoliv stran, které považujeme z druhé strany za extrémní, tedy stran, které jsou dneska blízko středu, jaké jsou dnes ty, které chtějí nařizovat zastropování nájemného, upřednostnění žen za každou cenu, rovnostářské myšlenky, vnucené sebekázně a povinné vyjadřování, které se „nikoho nemůže dotknout“?

Co když ta legislativa bude taková, že bude přípustné veřejně označovat holocaust za pozitivní přínos lidstvu a kdo se proti tomu ohradí, bude potrestán za popírání svobody slova? Co když bude nakázáno povinně vlastnit a používat přístroje s naftovým či benzínovým motorem a kdo tak neučiní, bude muset platit zvláštní daň? Co když bude nakázáno, že pohlavní styk budou moci mít pouze osoby opačného pohlaví a budou o tom muset každý rok předkládat potvrzení příslušnému úřadu? Nelíbí se to mně a předpokládám, že se to nelíbí ani těm, s jejichž ideovými názory aktuální vnucovací legislativa souzní.

Ale dějiny jsou stejně neúprosné jako ta fyzika. Kyvadlo doleva, kyvadlo doprava. Čím víc ho zatlačíme na jednu stranu, tím víc se zhoupne na druhou.