Odmítám peníze, které zadluží generace našich dětí

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Odmítám peníze, které zadluží generace našich dětí 1
Názory čtenářů

Jitka Šestáková

Jitka Šestáková z Dobrušky napsala předsedovi vlády Andreji Babišovi otevřený dopis. Ačkoli redakce zpravidla otevřené dopisy nepřebírá, tentokrát udělala výjimku a dopis zveřejňuje.

Patřím mezi ty, kteří mají být do konce tohoto roku obdarováni pěti tisíci korunami. Proč? Vůbec tomuto rozhodnutí nerozumím. A chci Vám se vší vážností sdělit, že odmítám přijmout peníze, které ještě více zadluží generace našich dětí – těch starších i těch nejmladších.

Pandemie koronaviru zasáhla celou společnost, některé její skupiny mnohem citelněji než seniory. Například všechny děti, které celé měsíce nemohly chodit do školy a normálně se učit. Jejich dlouhodobý pobyt doma a izolace od vrstevníků vytvářely problémy pro ně i jejich rodiče.

Zasáhla i ty, kteří nejsou placeni ze státního rozpočtu. Senioři jsou u nás zajištěni penzemi. Ve výši, která odpovídá hospodářské úrovni našeho státu a také jeho minulosti pod vládou komunistů. Tato výše je dána zákonem. Jakékoli zasahování do tohoto systému porušuje ekonomickou rovnováhu a ohrožuje platnost práva a zákonů.

Stáří nevylučuje nás seniory od ostatních. Je to přirozený běh života, včetně zdravotních problémů. Jestliže média i vládní činitelé neustále opakují, že jsme nejohroženější skupinou, vytvářejí tím stigmatizaci a zvyšují atmosféru strachu. A nyní toto „ obdarování“! Proč? Spasitelská role, do níž se vláda staví, poté, co svými prohlášeními vzbuzovala pocit ohrožení, mi nabízí toto vysvětlení. Je to vlastně obchod se strachem!

Tento dar je vlastně korupční úplatek, kterým si vláda kupuje přízeň početného množství občanů seniorského věku, kteří jí díky tomu mají být vděčni, jak se o ně dobře stará. A zajímavé je, že s tímto návrhem přišla a o jeho prosazení usiluje ještě před krajskými a senátními volbami. Zatímco jiné agendy jí trvají podstatně déle, některé přímo nekonečně. Například penzijní reforma.

Odkud jsou tyto peníze, které chce vláda tímto způsobem rozdávat? Vydělali je lidé, kteří pracují a platí daně. Teď budou pocházet i z půjček. Deficit 500 miliard, který navrhla a parlament odhlasoval, bude muset někdo splatit. Kdo?! Odmítám důrazně tento korumpující dar, kterým si vláda chce zajistit své současné pozice na úkor zadlužení příštích generací.

Jitka Šestáková, ročník 1945